مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

مدارک اسب های فریزین شامل پاسپورت و شناسنامه می باشد. هر اسب فریزینی که در سازمان اسب های فریزین بصورت رسمی ثبت شده باشد، می بایست دارای این دو مدرک که از طرف این سازمان صادر شده است، باشد. در صورتی که اسب های فریزین فاقد شناسنامه معتبر مورد تایید سازمان اسب فریزین یا KFPS باشند به هیچ عنوان نمی توانند در مسابقات رسمی این سازمان شرکت نمایند و مالک اسب نیز می بایست از اعضای سازمان اسب فریزین هلند باشد. 

همچنین، اطلاعات کره های فریزینی که بدنیا می آیند می بایست کمتر از شش ماه پس از تولد، در سازمان اسب فریزین ثبت گردیده و دارای چیپ شده و سپس با تایید DNA کره و پدر و مادر آنها، شناسنامه و پاسپورت برای این کره ها صادر میگردد.

در زمانی که کششی بین یک نریان و مادیان اتفاق می افتد، حتما برگه کشش از طرف سازمان و یا نماینده های آنها می بایست صادر گردد تا در زمان صدور مدارک برای کره های تولیدی استفاده گردد.

علاقمندان توجه داشته باشند، سازمان اسب فریزین هلند یا KFPS به هیچ عنوان مدارک شناسایی که از طرف ارگان ها و یا سازمانهای دیگری به غیر از سازمان اسب فریزین هلند صادر میگردد را قبول و یا تایید نخواهد کرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر، کسب مدرک و عضویت در سازمان اسب فریزین هلند با مجموعه اسب فریزین ایران، نماینده رسمی سازمان اسب فریزین هلند تماس حاصل نمایید.