Previous slide
Next slide
فیلمی برای آموزش یک فریزین
جشن 145 سالگیِ تاسیس کی.اف.پی.اس
خلاصه ای از انتخاب قهرمان سیلمی ها 2024
شیوه یِ ارزیابی کره های فریزین

مجموعه اسب فریزین ایران

 مجموعه اسب فریزین ایران، نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS از هلند، مسئول ثبت و صدور مدارک اصلی و بین المللی این نژاد در ایران است. این مجموعه، در زمینه تولید و واردات اسب های فریزین از هلند به ایران فعالیت گسترده ای دارد. 

friesian horse
سافیرا - مادیان استار فریزین
مادیان استار فریزین
سافیرا

مشخصات: نام: سافیرا جنسیت مادیان با مقام استار نژاد فریزین تاریخ تولد: 2021-06-21 سطح درساژ

مطالعه بیشتر »

شرکایِ تجاری