جلسه سالانه نمایندگان KFPS با مدیران این سازمان برگزار شد