مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

بدین وسیله اعلام میگردد طبق قانون وضع شده در سازمان بین المللی اسب فریزین در سال 2017، تمام مادیان های استار و آندسته از مادیان هایی که کره از آنها تا کنون تولید شده و یا در آینده تولید خواهد شد، ملزم به انجام تست DNA و تست ژنوم برای بایگانی در بانک اطلاعاتی KFPS میباشند.

بنابراین مالکین مادیان های فریزین که در شرایط اشاره شده قرار میگیرند، نسبت به انجام اینکار با مجموعه اسب فریزین ایران تماس حاصل نمایند.

 

بدین منظور، لازم است برای هر مادیان تعداد 20 تار مو از یال و یا دم اسب مورد نظر که دارای ریشه است، گرفته شده و بدون تماس دست با قسمت ریشه تار مو، درون یک بسته پلاستیکی قرارداده شده و به سازمان اسب فریزین KFPS ارسال شود. لازم است بر روی بسته پلاستیکی شماره چیپ و شماره ثبت اسب مورد نظر درج گردد.

همچنین، لازم است مالکین عضو سازمان اسب فریزین باشند. 

آدرس سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS:

Oprijlaan 1, 9205 BZ, Drachten
Postbus 624, 9200 AP Drachten 
Netherlands 

نمونه مو به دست خانم Eveline van Kooten برسد.