مجموعه اسب فریزین ایران

نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین در ایران

 فروش بلیط مسابقات زیبایی برترین فریزین های سال آغاز شد. از تاریخ 3 سپتامبر میتوانید اقدام به خرید بلیط این مراسم نمایید.

محل برگزاری این مسابقات در هلند و در تاریخ 10-11-12 ژانویه سال 2019 میباشد

لینک خرید بلیط


مطالب ویژه  
   
کلینیک اختصاصی درساژ اسب های فریزین  کلینیک اختصاصی درساژ با حضور مربی سرشناس و بین المللی فرانسوی

 
6 سیلمی فریزین جدید انتخاب شدند بعد از یک دوره مسابقات انتخاب فریزین در سال 2018 میلادی ...

 
سخنی با منتقدین و مخالفان اسب های فریزین  آیا اسب فریزین یک اسب ورزشی است؟ آیا اسب فریزین مناسب حضور در مسابقات درساژ است؟

 
آیا ما در قبال انتخاب ها و برخوردهایمان مسئول هستیم؟  اخلاقیات در صنعت اسب - انتخاب راه درست از راه غلط

 
الزام در انجام تست DNA و ژنوم مادیان های فریزین مشاهده خبر