مجموعه اسب فریزین ایران

نماینده سازمان بین المللی اسب فریزین در ایران

 فروش بلیط مسابقات زیبایی برترین فریزین های سال آغاز شد. از تاریخ 3 سپتامبر میتوانید اقدام به خرید بلیط این مراسم نمایید.

محل برگزاری این مسابقات در هلند و در تاریخ 10-11-12 ژانویه سال 2019 میباشد

لینک خرید بلیط


 

دانستنی

در چه زمانی رشد اسب ها متوقف میشود

 

 

سخنی با منتقدین و مخالفان اسب های فریزین

آیا اسب فریزین یک اسب ورزشی است؟ آیا اسب فریزین مناسب حضور در مسابقات درساژ است؟

 

اخلاقیات در صنعت اسب - انتخاب راه درست از راه غلط

آیا ما در قبال انتخاب ها و برخوردهایمان مسئول هستیم؟

 

الزام در انجام تست DNA و ژنوم مادیان های فریزین

 

مشاهده خبر