مجموعه تخصصی اسب فریزین و نماینده سازمان اسب فریزین هلند در ایران

                       

فمکه

فروشی
femke9788
هلند
توضیحاتمادیان 7 ساله

فلینه

فروخته شد!
13310331_1040285989340277_8059057064727373288_n
هلند
توضیحاتمادیان 7 ساله، آبستن

مارتین

فروشی
maerten_0143
هلند
توضیحاتاخته 4 ساله - درساژ

سیتسه

فروشی
sietse_0166
هلند
توضیحاتاخته 3 ساله

سیناه

فروشی
sinne0001
هلند
توضیحاتمادیان 3 ساله

دونا

فروخته شد!
13043388_507756816091825_1427187345217663403_n
هلند
توضیحاتمادیان 7 ساله

برترین آگهی ها

مارتینمارتین
۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۲۰:۴۳:۴۹فریزین، اخته
اخته 4 ساله - درساژ
سیتسهسیتسه
۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۲۰:۳۶:۲۸فریزین، اخته
اخته 3 ساله
فمکهفمکه
۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۲۰:۲۸:۲۵فریزین، مادیان
مادیان 7 ساله
سیناهسیناه
۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۲۰:۲۱:۱۵فریزین، مادیان
مادیان 3 ساله
نینکهنینکه
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۰۵:۵۸:۴۳فریزین، مادیان
مادیان 4 ساله
یورتیورت
۱۳۹۵-۰۵-۱۷ ۰۹:۴۶:۲۵فریزین، نریان فروشی نیست تومان
سیلمی فریزین 5 ساله در ایران کره قهرمان جهان