مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

به عنوان یک تصور کلی تربیت مثبت محبوبیت بیش تری دارد.طبق تحقیقات گروهی از دانشمندان تربیت اسب های جوان همواره همراه با استرس است و به نوع کمکی که از سوی مربی به آن ها می شود بستگی ندارد.

کریستینا هینی، استادیار دانشگاه ویسکنزین ریور فالز گفت: هر دو روش تأثیر یکسانی را بر روی اسب های جوان و بی تجربه می گذارند.

هینی و همکارانش در این آزمایش، ۸ اسب یک ساله و ۷ کره اسب کمتر از یک سال را آموزش دادند.آن ها سعی داشتند تا میزان استرس آن ها را در مراحل مختلف بسنجند.همچنین از تأثیر عوامل خارجی  بر روی استرس آن ها که شامل جدا شدن از والدین بود، جلوگیری کردند.آن ها این آموزش ها را در مکانی نزدیک به طویله که تمامی اسب ها حضور داشتند انجام می دادند.

این گروه به صورت تصادفی اسب ها را به دو گروه تقسیم کردند تا بر روی یک گروه روش مثبت و بر روی گروه دیگر روش منفی را آزمایش کنند. در شیوه ی مثبت در هر مرحله که اسب ها پیش می رفتند غذایی را به عنوان تشویقی دریافت می کردند و این در حالی بود که اسب های گروه دیگر با شلاق خوردن به رانشان مجبور به حرکت می شدند تا در نهایت به مقصد برسند.

فیلم های ضبط شده را مورد بررسی قرار دادند.مدت زمانی را که طول می کشید تا هر کدام از اسب ها آموزش ببینند جداگانه ثبت می شدو همچنین تمامی حرکات و رفتار آن ها در طول این دوره جداگانه بررسی شد.به علاوه  ضربان قلب،میزان دم و بازدم و دمای بدن  هر کدام از آن ها قبل و بعد از انجام تست ثبت شد.

هینی گفت :بعد از مشاهده و بررسی نتایج بدست آمده تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.هر دو گروه در طول مدت زمان تقریبا یکسانی آموزش دیدند و معیارهایی همچون ضربان قلب،تنفس و دمای بدن آن ها کاملا یکسان بود.حتی اسب های هر دو گروه از میزان استرس کاملا یکسانی برخوردار بودند. تنها تفاوتی که مشاهده شد نحوه ی رفتار کردن آن ها در ابتدای آموزش بود.گروهی که به روش مثبت آموزش می دیدند از همان ابتدا اشتیاق بیش تری را نشان می دادند و این در حالی بود که گروه دیگر در دقایق ابتدایی بسیار امتناع می کردند.

هینی افزود: اسب هایی که به روش منفی  تربیت می شوند اغلب به دنبال راهی برای فرار کردن می گردند.

کره اسب های زیر یک سال مدت زمانی معادل دو برابر اسب های دیگر را طی می کردند تا در آموزش به یک هدف مشخصی برسند.

هرچهن که هر دو روش در تربیت شدن اسب ها تأثیر یکسانی را دارند اما بعد از مرحله ی آموزش و در محیط اطراف تأثیرات کاملا متفاوتی را خواهند داشت که از جمله ی آن ها می توان میزان استرس را نام برد.

هینی به این نکته اشاره کرد که اگر کره اسب ها را به مکانی دور از طویله و گله ببریم و از آن ها بخواهیم تا به مکان اولیه بازگردند قطعا واکنش های متفاوتی را شاهد خواهیم بود.

 

این مطالعات در مقطع کارشناسی در دانشگاه ویسکونزین جهت آموزش وآشنایی دانشجویان با تئوری های  علم اسب ها انجام و ارائه شد.