مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

شما با اسب خود صحبت می کنید.همه ی ما به خوبی می دانیم که اسب ها حرف های ما را متوجه می شوند اما سوال اینجاست که آیا آنها نباید از روی صدای ما و نحوه ی گفتمان ما تفاوت ها را احساس کنند؟
به طور مثال زمانی که شما با صدایی ارام با او صحبت می کنید اسب شما کاملا احساس آرامش می کند.اما آیا او به این صدا عادت نکرده است؟
کاترینا مرکیز دارای مدرک دکتری و محقق دانشگاه انتاریو در کانادا در حال بررسی و تحقیق بر روی این تئوری می باشد.
او گفت: به گمان خیلی ها صدای آرام باعث آرامش در اسب ها می شود.
او و همکارانش برای پی بردن به این موضوع ،۸ اسب اقیم شده را در آغل مدوری به صورت جداگانه و به مدت ۱۰ دقیقه مشاهده کردند و رفتارهای آن ها را ثبت و ضبط کردند. بعد از ۵ دقیقه که شرایط عمومی اسب از جمله ضربان قلب او را ثبت کردند، یک فرد آشنا را به کنار آغل می فرستادند.به صورت مشابه یکی از ۴ صدای ضبط شده به مدت ۱۰ ثانیه پخش می شد.
صداها به ۴ صورت زیر بودند: لحن خوش آید اما بلند، لحن خوش آیند و آرام ، لحن خشن و بلند، لحن خشن ولی آرام.
محققان رفتارهای اسب ها را در هر ثانیه از پخش صدا و در طول ۱۰ ثانیه ثبت کردند.
بعد از این مرحله آن ها میزان گام برداشتن اسب ها، طریقه ی قرارگیری سر و بدن و گوش های آن ها را در هر ۴ مورد بررسی کردند. نتایج این بررسی ها به شرح زیر است:
زمانی که صدایی با لحن خشن اما آرام پخش می شد، اسب ها سریعتر گام بر می داشتند و در مقابل کمترین حرکت را به هنگام پخش صدایی با لحن خوش آیند و در عین حال آرام داشتند.
زمانی که هیچ صدا و یا انسانی در اطاف اسب ها وجود نداشت، سر خود را در پایین ترین حالت نگه می داشتند.اما تمامی آن ها به محض حضور انسان و یا وجود صدا سر خود را بالا می آوردند.
هنگامی که صدا خوش آیند بود،اسب ها بدن و گوش های خود را بیش تر به سمت انسان و صدا متمایل می کردند.
اگرچه حضور انسان در تغییر میزان ضربان قلب اسب ها تأثیری نداشت اما وجود صدا تغییراتی را ایجاد می کرد.بیش ترین میزان ضربان قلب به هنگام پخش صدا با لحن خشن اما آرام دیده شد.
بنابراین لحن خوش آیند و آرام باعث آرامش و کاهش استرس در اسب ها می شود.دانستن این مطالب برای کسانی که با اسب ها سروکار دارند ضروری است.