مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

اولین جلسه کمیته اسب فریزین با حضور آقای دکتر خلیلی ریاست محترم فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران برگزار شد. 

 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، این جلسه در تاریخ 8 اسفند ماه 1396 در دفتر فدراسیون برگزار و مسائل مهمی بمانند ثبت مشخصات اسب های فریزین و تهیه استادبوک نژادی، برگزاری کلینیک و مسابقات ارزیابی با حضور داوران بین المللی مورد بررسی و تصویب اکثریت قرار گرفت.