مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

جلسه سالانه نمایندگان سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS با مدیران و تیم اجرایی این سازمان در تاریخ 12 ژانویه برگزار گردید. 

 

نمایندگان مجموعه اسب فریزین ایران بعنوان نماینده این سازمان در ایران در کنار نمایندگان کشورهای مختلف از قبیل استرالیا، انگلستان، سوئد، سوئیس، فرانسه، نروژ، دانمارک، مکزیک، اسپانیا، آلمان، بلژیک، لهستان، روسیه، آمریکا، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها در این جلسه حاضر بود. 

در این جلسه در خصوص مسائلی بمانند مسائل مالی سال 2017 و سال 2018، مشکلات موجود، برنامه ریزی برای آینده و نحوه گسترش فعالیت های KFPS صحبت گردید. 

 

در تاریخ 11 ژانویه نیز، یک جلسه خصوصی ما بین نماینده مجموعه اسب فریزین ایران و مدیر عامل KFPS بمنظور بررسی مسائل موجود در ایران، ثبت اسب های فریزین، پیشبرد اهداف، برگزاری مسابقات و کلاسهای آموزشی برگزار گردید. بنابر مسائل مطرح شده، مقرر شد در سال 1397 هجری خورشیدی، کلاسهای آموزشی با حضور مدرسان بین المللی و همچنین مسابقات اسب های فریزین با حمایت کامل KFPS و ارسال داوران این سازمان در ایران پیگیری شود. 

همچنین، از این پس، نماینده مجموعه اسب فریزین ایران بعنوان سفیر KFPS در منطقه خاورمیانه در کنار پیگیری امور اسب های فریزین داخل ایران، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.