مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

چهار سیلمی جدید به لیست سیلمی های فریزین اضافه شدند.

 

حضور در این دوره از مسابقات انتخاب سیلمی های فریزین از ابتدای سال 2016 میلادی امکان پذیر بود. 

بیش از 300 نریان فریزین در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده بودند. از میان این تعداد، تنها 4 نریان فریزین به درجه سیلمی دست پیدا کردند. 

این سیلمی ها میتوانند در مسابقات انتخابی برترین سیلمی فریزین سال که در ژانویه سال 2018 و سالهای بعد از آن برگزار میشوند شرکت نمایند.

 

اسامی سیلمی های جدید فریزین به شرح ذیل است:

 Tjebbe 500 (Bartele 472 * Dries 421) Breeder/owner: Stalhouderij Zadelhoff / Breukelen

Tiede 501 (Alwin 469 * Loadwyk 431) Breeder JOH. Onderdijk, owner W. Lokhorst / Ederveen

Ulbran 502 (Reinder 452 * Jakob 302) Breeder J.Mulder, owner L. Zwart / Oosterwolde

Tymen 503 (Tsjalle 454 * Harmen 424) Breeder / Owner: GGF van Dijkhuizen & MG Griffioen / Oosterzee