مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

در روز 17 ماه مارت سال 2017 میلادی، یک خبر و همچنین توضیحاتی از مجموعه اسب فریزین ایران و اسب های فریزین در بخش فارسی خبرگزاری آلمان انتشار یافت.

 

برای دیدن خبر در خبرگزاری آلمان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک خبر

از اینکه فعالیت های مجموعه اسب فریزین ایران در راستای معرفی اسب های فریزین به ایرانیان عزیز موثر بوده، بسیار خشنود هستیم.

امیدواریم خبرهای متعددی به زبان فارسی در خصوص اسب های فریزین در سرتاسر دنیا شاهد باشیم.