مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

اولین اسب فریزین در جهت انجام فعالیت های انتظامی به پلیس هلند تحویل داده شد. این فریزین، تحت تعلیم موارد خاص و مورد نیاز در جهت فعالیت های انتظامی و حضور در جمع های مردمی بوده است. پیش از این، مجموعه ای که این فریزین را برای این موضوع آماده کرده است، تعداد زیادی اسب های فریزین در جهت خدمات پلیسی به کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی تحویل داده است. این مجموعه امیدوار است که این فریزین بتواند نمایش و فعالیت قابل قبولی در این سیستم از خود نشان داده و پس از این، شاهد حضور بیشتری از اسب های مشکی فریزین در سیستم پلیس هلند باشیم. 

 

پلیس هلند برنامه گسترده ای در جهت جایگزینی اسب های فریزین با اسب های حال حاضر پلیس، در سیستم خدمات اجتماعی خود دارد.