مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

انجمن اسب فریزین روسیه، یکی از انجمن های وابسته به سازمان اسب بین المللی اسب فریزین (KFPS) به مناسبت آغاز سال 2017 میلادی به رسم هرساله، تبریک خود را برای مجموعه اسب فریزین ایران (انجمن اسب فریزین در ایران) ارسال نمود.

مجموعه اسب فریزین ایران، آغاز سال نو میلادی را به تمامی همکاران، اسب دوستان و مسیحیان سرتاسر دنیا تبریک میگوید.