مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 الگوی نام گذاری کره های فریزین

الگوی نام گذاری کره های بدنیا آمده بر اساس ترتیب حروف انگلیسی می باشد. در هر سال حرف های مشخصی را میتوان در ابتدای نام هر اسب انتخاب کرد. این الگو را به راحتی میتوان در بین دکمه های یک دستگاه تلفن مشاهده نمایید.

بعنوان مثال، در سال 2106، حروف A - B - C (دکمه شماره 2 در تلفن) قابل استفاده و ابتدای هر اسم باید از بین این سه حرف انتخاب میگردید. در سال 2017 میلادی از حروف D - E - F (دکمه شماره 3) در ابتدای اسم انتخابی لازم است استفاده شود. در سالهای آینده نیز بر طبق این الگو، نام گذاری کره ها انجام میشود.

در سالهای 2021 (دکمه شماره 7) و 2023 (دکمه شماره 9) از چهار حرف در ابتدای اسامی انتخابی برای نام گذاری کره های فریزین میتوان استفاده نمود.


ضریب همخونی

سیستم آمیزش حیوانات اهلی و وحشی، در حیات و باروری جمعیت آنها اهمیت زیادی دارد. به جفت‌ شدن حیوانات خویشاوند یا حیواناتی که ارتباط خویشاوندی آنها با هم نسبت به میانگین گله در سطح بالاتری است، «آمیزش خویشاوندی یا همخونی» می‌گویند. افراد خویشاوند دارای یک یا چند جد مشترک هستند و در شجره‌نامه پیکانی، ارتباط بین دو فرد خویشاوند بسته است. فرزندان این افراد درجات متفاوتی از همخونی دارند که آن را بصورت «ضریب همخونی» محاسبه می‌کنند. اگر والدین ارتباط خویشاوندی نداشته باشند، همخونی خود آنها اثری بر همخونی فرزندان‌شان ندارد. سطح مطلوب همخونی در اصلاح دام‌های اهلی 5 درصد است.

در اوایل قرن 20، متخصصین اصلاح‌ دام و نباتات در اروپا و آمریکا علیرغم توصیه‌های سنتی و تاریخی احتمالی این کشورها به جفت کردن افراد خویشاوند با درجه خویشاوندی متفاوت پرداختند. آنها بزودی متوجه دو اثر متضاد ناشی از آمیزش خویشاوندی بین افراد گله شدند که یکی مثبت و دیگری منفی بود:

الف- «تثبیت سریع صفات». آمیزش‌ خویشاوندی موجب تثبیت سریع‌تر صفات والدینی و قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن آنها در نتاج می‌شود. بعبارت بهتر حیوانات خویشاوند توانایی بیشتری برای تولید حیوانات شبیه خود دارند. این ویژگی هم در مورد صفات مطلوب و هم صفات نامطلوب (بویژه صفات مغلوب) صدق می‌کند. تثبیت صفات مطلوب در گله از هدف‌های اصلی اصلاح‌کننده است و در این صورت صفات خوب را حفظ کرده و گروه دام‌ها به شکل لاین توسعه می‌یابد. از طرفی تثبیت صفات نامطلوب (بویژه صفات مغلوب از نظر ژنتیک مندلی) موجب اتلاف اقتصادی و بیولوژیکی گله شده و دامدار مجبور می‌شود آنها را بلافاصله از گله حذف کند.

ب- «تنزل همخونی» (Inbreeding depression) آمیزش خویشاوندی در کنار مزیت فوق موجب کاهش صفات باروری می‌شود بطوری که نتاج حاصله دارای اندازه کوچک‌تر،‌ قابلیت حیات و شایستگی کمتر، تلفات اولیه بالاتر و عمر کوتاه‌تر هستند. این ویژگی را تنزل همخونی می‌نامند. آزمایش باروری موش‌ها به اثبات رساند که هر چه مقدار همخونی بیشتر باشد، تعداد بچه موش نهایی هر زایمان کاهش می‌یابند. آمیزش خویشاوندی در مجموع سودآوری و کیفیت نتاج حاصله را بویژه از نظر خصوصیات مربوط به حیات و باروری می‌کاهد و هر چه خویشاوندی بیشتر باشد اثرات مضر آن شدیدتر است.

 

یک مثال ساده و انسانی این موضوع که از لحاظ علمی نیز ثابت شده است، ازدواج فامیلی بین انسان ها می باشد. دانشمندان به شدت ازدواج فامیلی را منع کرده و توصیه میکنند بدلیل مشکلات بسیاری که از یک ازدواج فامیلی حاصل می شود ،از این امر اجتناب کنند. فرزندانی که از یک ازدواج فامیلی حاصل شده اند دارای مشکلات متعددی از قبیل معلولیت و بیماری های خاص هستند که این موضوع بیشتر در سن های بالاتر نمود پیدا میکند. این موضوع در بین موجودات و حیوانات نیز اتفاق می افتد و توصیه میشود تولید کنندگان قبل از هرگونه تولید، موارد اینچنینی را بشدت و بدقت کنترل و از انجام آن اجتناب کنند. 


اخذ مدرک برای کره های فریزین

بدلیل افزایش تعداد اسب های فریزین در داخل ایران، تعداد افرادی که برای اخذ مدرک کره های خود مراجعه می کنند رو به افزایش است.

برای اخذ مدرک رسمی از KFPS برای کره هایی که تازه بدنیا آمده اند و یا در روزهای آینده بدنیا خواهند آمد می باید شرایطی طبق قوانین سازمان بین المللی اسب فریزین هلند (KFPS) احراز شود تا این سازمان اقدام به صدور مدارک برای کره های فریزین نماید.

1- DNA پدر کره می باید در سازمان اسب فریزین هلند موجود باشد. 

اگر کره از یک سیلمی مورد تایید سازمان باشد یا به اصطلاح Approved Stallion، اطلاعات DNA پدر در سازمان موجود است و نیاز به اینکار نمی باشد. 

اگر کره از یک نریانی باشد که DNA آن در سازمان موجود نباشد، صاحب آن نریان می بایست برای ثبت DNA در سازمان بین المللی اسب فریزین اقدام نماید.

برای ثبت DNA نریان چه شرایطی لازم است:

- مالک عضو سازمان باشد

- اقدام به ارسال 20 شاخه از یال و یا دم اسب که دارای ریشه بوده، به سازمان نماید تا نسبت به تست DNA و ثبت در بانک اطلاعاتی مراحل را انجام دهد. (ثبت DNA یکبار برای همیشه صورت میگیرد)

2- DNA مادر کره می باید در سازمان اسب فریزین هلند موجود باشد.

برای ثبت DNA مادیان چه شرایطی لازم است:

- مالک عضو سازمان باشد

- اقدام به ارسال 20 شاخه از یال و یا دم اسب که دارای ریشه بوده، به سازمان نماید تا نسبت به تست DNA و ثبت در بانک اطلاعاتی مراحل را انجام دهد. (ثبت DNA یکبار برای همیشه صورت میگیرد)

3- برای مرحله آخر، کره فریزین می باید قبل از 6 ماه بعد از تاریخ تولد، دارای چیپ شده  (چیپ شده توسط فدراسیون سوارکاری ایران)، در سازمان اسب فریزین هلند ثبت شود و سپس به تست DNA اقدام شود (مالک کره نیز می باید عضو سازمان باشد).

برای ثبت DNA کره نیز، مالک می باید 20 شاخه از یال و دم کره که دارای ریشه است را به سازمان ارسال نماید.

- تاریخ کشش توسط سازمان یا نماینده آن مشخص شده باشد. سازمان، تاریخ کشش درج شده توسط ارگانها و سازمانهای دیگر را نمی پذیرد

- توصیه میشود، افرادی که قصد تولید مثل را دارند، قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کسب اطلاعات در خصوص آن سیلمی که قصد کشش را دارند اقدام نموده تا در آینده برای اخذ مدارک کره دچار مشکل نشده و هزینه زیادی متحمل نشوند. 

- انتخاب اسامی کره ها دارای قانون خاص خود است و در هر سال میلادی، مالکین می باید حرف اول اسم کره فریزین خود را طبق این قوانین انتخاب کنند. 

بعنوان مثال: در سال 2016، مالکین مجاز به استفاده از حرف A - B - C در ابتدای نام کره بودند و در سال 2017 سه حرف D - E - F مجاز است تا در اول نام  کره ها استفاده گردد.

- KFPS تنها و تنها تست DNA انجام شده توسط خود را قبول دارد و هیچگونه برگه های رسمی از سازمانهای دیگر را نمی پذیرد.

- KFPS تنها و تنها مدارک صادر شده توسط خود را به رسمیت می شناسد و آن اسب را بعنوان فریزین میشناسد و مالکین اسب های فریزین فقط با مدرک صادر شده توسط سازمان اسب فریزین هلند میتوانند در مسابقات زیبایی KFPS در سطح جهان شرکت نمایند.

آن دسته از فریزین هایی که مدرک نداشته باشند، در اصل بعنوان نژاد فریزین شناخته نخواهند شد و از ارزش اسب به یک سوم ارزش اصلی آن تنزل پیدا خواهد کرد

این سازمان مدارک صادر شده توسط ارگانهای دیگر را به هیچ عنوان قبول ندارد.


 

امکانات وب سایت سازمان اسب فریزین هلند یا KFPS

وب سایت سازمان اسب فریزین هلند یا KFPS با آدرس www.kfps.nl دارای قابلیت های متعددی است و امکانات بسیار خاص و جالبی را برای اعضای خود فراهم کرده است.

نمونه ای از این امکانات:

- مالکین و اعضا می توانند اسامی اسب های خود را در آن مشاهده نمایند.

- تاریخ سال و ماهی که یک مادیان برای تولید مثل استفاده شده بهمراه نام سیلمی استفاده شده برای کشش را مشاهده نمایند.

- مالکین مادیان ها می توانند ضریب خونی اسب خود را با سیلمی های متعدد بررسی کرده تا بتوانند بهترین سیلمی را برای تولید یک کره با کیفیت انتخاب کنند.

- مالیکن و اعضا میتوانند مشخصات کره های تازه تولید شده را در بانک اطلاعاتی سازمان اسب فریزین ثبت نمایند.

- مالکین میتوانند برای حضور در مسابقات ارزیابی، از طریق این وب سایت ثبت نام نمایند.

- اعضا میتوانند با وارد کردن نام و یا رجیستر نامبر یک اسب کلیه مشخصات یک اسب را بررسی و با مدرک آن تطابق داده و از صحت اطلاعات آن با خبر شوند. این گزینه میتواند کمک شایان توجه ای به خریداران در زمان خریدن یک اسب نماید تا از سوء استفاده های پیش آمده جلوگیری نماید.

موارد ذکر شده، نمونه ای از امکانات این سایت می باشد و می توان گفت، وب سایت سازمان اسب فریزین یکی از بهترین و کامل ترین وب سایت های طراحی شده برای اعضا و مالکین اسب های فریزین می باشد.

 


 

مدارک شناسایی اسب های فریزین

مدارک اسب های فریزین شامل پاسپورت و شناسنامه می باشد. هر اسب فریزینی که در سازمان اسب های فریزین بصورت رسمی ثبت شده باشد، می بایست دارای این دو مدرک که از طرف این سازمان صادر شده است، باشد. در صورتی که اسب های فریزین فاقد شناسنامه معتبر مورد تایید سازمان اسب فریزین یا KFPS باشند به هیچ عنوان نمی توانند در مسابقات رسمی این سازمان شرکت نمایند و مالک اسب نیز می بایست از اعضای سازمان اسب فریزین هلند باشد. 

همچنین، اطلاعات کره های فریزینی که بدنیا می آیند می بایست کمتر از شش ماه پس از تولد، در سازمان اسب فریزین ثبت گردیده و دارای چیپ شده و سپس با تایید DNA کره و پدر و مادر آنها، شناسنامه و پاسپورت برای این کره ها صادر میگردد.

در زمانی که کششی بین یک نریان و مادیان اتفاق می افتد، حتما برگه کشش از طرف سازمان و یا نماینده های آنها می بایست صادر گردد تا در زمان صدور مدارک برای کره های تولیدی استفاده گردد.

علاقمندان توجه داشته باشند، سازمان اسب فریزین هلند یا KFPS به هیچ عنوان مدارک شناسایی که از طرف ارگان ها و یا سازمانهای دیگری به غیر از سازمان اسب فریزین هلند صادر میگردد را قبول و یا تایید نخواهد کرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر، کسب مدرک و عضویت در سازمان اسب فریزین هلند با مجموعه اسب فریزین ایران، نماینده رسمی سازمان اسب فریزین هلند تماس حاصل نمایید.