مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

در هر سال میلادی مراسم انتخاب سیلمی های فریزین از بین تعداد زیادی نریان فریزین در کشور هلند برگزار میگردد. در سال 2018 میلادی نیز این مراسم طبق روال هر سال برگزار گردید و تعداد 6 نریان بعنوان سیلمی های جدید فریزین انتخاب شدند. 

از نکات برجسته این مراسم در این سال، رقابت شدید ایجاده شده برای انتخاب سیلمی فریزین از بین کره های یک پدر و پسر بود; 2 نریان از کره های سیلمی فریزین بنام Hette 481 توانستند به درجه سیلمی دست یابند. Hette 481 کره ای از سیلمی برجسته فریزین بنام Norbert 444 است و یک کره از Norbert 444 نیز توانست در سال 2018 به درجه سیلمی دست پیدا کند.

همچنین، از نکات دیگر امسال انتخاب 2 سیلمی فریزین که در کشور دانمارک تولید شده بودند، میباشد.  

بدین ترتیب در سال 2019، مالکین مادیان های فریزین میتوانند از 6 سیلمی جدید فریزین برای تولید کره های با کیفیت استفاده کنند. 

 

اطلاعات و عکس هایی از سیلمی های جدید فریزین به شرح ذیل است:

 

Matthys 504

ماتیس 504، یک نریان 6 ساله از کره های Norbert 444 و مادر این نریان از کره های Beart 411 که یک مادیان استار و دارای 3 کره استار میباشد. 

 

Teun 505

تئون 505 یک نریان 4 ساله از کره های سیلمی فریزین بنام Bartele 472 میباشد. مادر این سیلمی جدید، یک مادیان استار از کره های Rindert 406 که سه کره استار دارد. مادر بزرگ این نریان، یک مادیان فریزین با درجه مدل که این مادیان کره ای از Fabe 348 میباشد. 

 

Ulbe 506

اولبه 506 که در کشور دانمارک بدنیا آمده است، کره ای از سیلمی فریزین بنام Anders 451 میباشد. مادر این نریان، دختر سیلمی فریزین بنام Anton 343 است. 

 

Yme 507

ایمه 507 نیز در کشور دانمارک بدنیا آمده و کره ای از سیلمی برجسته فریزین بنام Tsjalle 454 میباشد. مادر این نریان، یک مادیان با درجه مدل از کره های Bente 412 است که این سیلمی جدید را جزو با کیفیت ترین سیلمی های فریزین قرار میدهد. این مادیان مدل دارای مدرک ورزشی نیز میباشد. همچنین مادربزرگ این سیلمی، دارای مقام مدل است. خط شجره این نریان با سیلمی فریزین بنام Norbert 444 مشابه میباشد. 

 

Willem 508

ویلم 508 یک نریان فریزین از سیلمی فریزین بنام Hette 481 میباشد. پدر بزرگ این نریان سیلمی برجسته فریزین بنام Norbert 444 میباشد. مادر این نریان کره دختری سیلمی فریزین بنام Folkert 353 میباشد که دارای 3 کره فریزین با درجه استار است. 

 

Wardy 509

واردی 509 نیز کره ای از سیلمی فریزین بنام Hette 481 که پدر هته سیلمی فریزین بسیار معروف بنام Norbert 444 میباشد. مادر 18 ساله این سیلمی جدید دارای 7 کره با درجه استار، 1 کره با درجه کرون، 1 کره با درجه مدل و 2 کره با درجه ورزشی میباشد. همچنین مادر بزرگ این نریان، یک مادیان فریزین با درجه مدل میباشد. 

مجموع امتیازات بدست آمده توسط این 6 نریان در راه رسیدن به درجه سیلمی را میتوانید از طریق این لینک ملاحظه نمائید. 

این 6 سیلمی در مسابقات انتخاب برترین سیلمی فریزین سال که در ژانویه 2019 برگزار میگردد حضور خواهند داشت.

عکس ها توسط: Ellen Franke