مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

تحقیقات اخیر نشان داده است که تخم کرم های موجود در مدفوع اسب ها می توانند مفید باشند.
کرم های که عامل اصلی بیماری های انگلی در اسب ها هستند می توانند از سوی دیگر برای تولید داروهایی استفاده شوند که اسب ها را در مقابل آن ها مقاوم می کند.
برای تهیه ی این ترکیب باید تعداد تخم های موجود به اندازه باشد.دانشمندان در حال بررسی این موضوع و تهیه ی این دارو با دز و مقدار مناسب هستند.
این دارو بر روی اسب هایی که ناقل این انگل هستند امتحان می شود اما نکته ی قابل توجه این است که این دارو زمانی مؤثر خواهد بود که کرم ها هنوز از تخم خود در نیامده باشند.
آزمایشات اخیر نشان داده است که استفاده از این روش و این دارو می تواند در کاهش جمعیت این انگل ها تأثیر بسزایی را بگذارد.
هانا لستر و همکارانش در دانشگاه لیورپول ۳۶۸ اسب از ۱۶ مرتع مختلف را مورد بررسی و آزمایش قرار دادند.
اسب هایی که در مدفوع آن ها به ازای هر یک گرم بیش از ۲۰۰ تخم وجود داشت درمان می شدند.
محققان هزینه ی برآورد شده از این روش را با روشهای قبلی مقایسه کردند و متوجه شدند که این روش در حدود ۲۹۴۰۰۰ پوند در سال کمتر از روش های فبلی هزینه بر می دارد.
همچنین این مطالعات نشان داد که در حدود ۱۵ % از اسب ها در حدود ۸۰ % تخم این انگل ها را پخش می کردند وانگل زدایی ۸۵ % باقی مانده که به روش های قبلی کاملا بیهوده بوده است.
بنابراین استفاده از روش جدید بسیار مؤثرتر و کم هزینه تر از روش های سنتی و قبلی است.