مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

سیلمی فریزین بنام Siert 499 توسط یک فرد سوئدی خریداری شد

 

طبق خبرهای رسیده، سیلمی سه رقمی فریزین بنام Siert 499 توسط یک فرد سوئدی خریداری شده و به سوئد منتقل شده است.

 سیرت متولد سال 2013 میلادی و دارای مدرک اسپرت است. این سیلمی در مسابقات درساژ عملکرد بینظیری داشته است. حضور این سیلمی در سوئد میتواند تاثیرات مثبتی در تولیدات این کشور داشته باشد.