مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

اطلاعیه منتشر شده توسط فدراسیون سوارکاری ایران؛

 

قابل توجه مالکین اسب های وارداتی

به اطلاع کلیه مالکین محترم اسب های وارداتی میرساند جهت تعیین مالکیت اسب خود با در دست داشتن مدارک ذیل به معاونت فدراسیون سوارکاری مراجعه نمایند.

1- اصل پاسپورت که توسط معاونت فنی فدراسیون بررسی، رویت و از آن کپی برابر اصل تهیه شده و در پرونده مربوطه نگهداری میشود.

2- هرگونه مدارک دال به خرید اسب از خارج ایران و یا مالکین ایرانی.

3- در مورد خرید اسب از مالکین ایرانی تاییدیه گواهی امضا توسط دفاتر اسناد رسمی ضروری است.

4- پس از طی مراحل قانونی مالکیت به صورت درج در پاسپورت اسب با مهر و امضا معاونت فنی و ثبت در دفاتر آن جنبه قانونی خواهد یافت.

 

بدیهی است ارائه هرگونه مدارک و خدمات از این پس با حضور مالک و یا نماینده قانونی وی صورت خواهد گرفت.