مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

محل رویداد: باشگاه سوارکاری دشت بهشت

تاریخ رویداد: سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396

شروع رویداد: ساعت 11:00

برگزار کننده: فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

 شرایط فنی:

  • این رویداد در سه سطح:

آشنایی:  تست Introductory  (1C) در مانژ 40 × 20

مقدماتی: تستPreliminary  در مانژ 60 × 20

ابتدایی: تست Elementary در مانژ 60 × 20

طبق آئین نامه ملی درساژ، مندرج در سایت فدراسیون سوارکاری برگزار خواهد شد.

  • مسابقات در دو گروه سنی زیر 16 و بالای 16 سال برگزار شده و محدودیتی برای تعداد ثبت نام در هر رده وجود ندارد ولی هر درسور تنها با اسب برتر در رده بندی قرار می گیرد.

  • هر سطح با حداقل 3 شرکت کننده برگزار شده و تنها به مقام اول جایزه تعلق می گیرد.

  • به کمتر از 10 شرکت کننده 3 جایزه و از 10 شرکت کننده به بالا 5 جایزه تعلق می گیرد.

  • به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی برای سوارکار و برگه سلامت دامپزشکی برای اسب الزامی است.

 مهلت ثبت نام:

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1396 و از طریق سایت فدراسیون سوارکاری به آدرس www.feiri.ir انجام خواهد شد.

توجه: به دلیل برنامه ریزی و زمانبندی دقیق ، ثبت نام خارج از زمان تعیین شده امکان پذیر نمی باشد.

مبلغ ثبت نام:

 رده آشنایی: 800.000 ریال – رده مقدماتی: 1.000.000 ریال – رده ابتدایی: 1.200.000 ریال

  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09121583127 آقای آرش قهرمانی تماس حاصل نمائید.

 جوایز:

 

آشنایی Introductory

به تمامی شرکت کنندگان در این سطح رزت اهدا می شود.

مقدماتی Preliminary

مقام اول

7،000،000 ریال + رزت

مقام دوم

5،000،000 ریال + رزت

مقام سوم

4،000،000 ریال + رزت

مقام چهارم

3،000،000 ریال + رزت

مقام پنجم

2،000،000 ریال + رزت

ابتدایی  Elementary

مقام اول

8،000،000 ریال + رزت

مقام دوم

6،000،000 ریال + رزت

مقام سوم

5،000،000 ریال + رزت

مقام چهارم

4،000،000 ریال + رزت

مقام پنجم

3،000،000 ریال + رزت

مبلغ جوایز رده زیر 16 سال نصف مبلغ جوایز بالای 16 سال می باشد.