مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

نتایج نهایی رقابت های قهرمانی برترین سیلمی فریزین سال 2017 میلادی:

قهرمان نهایی: Jurre 495

نایب قهرمان نهایی: Nane 492

 

قهرمان نهایی در گروه سیلمی های جوان: Jurre 495

نایب قهرمان نهایی در گروه سیلمی های جوان: Nane 492

 

قهرمان نهایی در گروه سیلمی های بزرگسال: Mewes 438

نایب قهرمان نهایی در گروه سیلمی های بزرگسال: Alwin 469