مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     


اخبار مسابقات ارزیابی مرکزی مادیان ها در سال 2017 میلادی در هلند

 

مراسم انتخاب برترین سیلمی سال 2018

 

برنامه های کارگروه اسب فریزین مشخص شد

 

برگزاری اولین جلسه کارگروه اسب فریزین در محل معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

 

تاریخ نهایی اخذ مدارک کره های فریزین

 

قهرمانی یورت، سیلمی فریزین در مسابقات درساژ ایران

 

اولین رویداد درساژ فدراسیون سوارکاری

 

درج یک خبر از مجموعه اسب فریزین ایران در قسمت فارسی خبرگزاری آلمان

 

اولین اسب فریزین برای پلیس هلند

 

جلسه سالانه نمایندگان سازمان اسب فریزین

 

نتایج نهایی انتخاب برترین سیلمی سال 2017

 

تبریک سال نو میلادی توسط انجمن اسب فریزین روسیه

 

نصب پرچم ایران در مسابقات بین المللی اسب فریزین

 

مسابقات انتخاب برترین سیلمی فریزین در سال 2017

 

افتتاح اولین مجموعه تخصصی اسب فریزین در ایران

 

انتخاب سیلمی برای تولید مثل

 

علاقه یک شهروند عربستان سعودی به نژاد فریزین

 

هفته آموزش: اسب و ساختار سواری

 

هفته آموزش: در مورد اسب فریزین به زبان انگلیسی