مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

فرصت های آینده را از الان بدست آوریم و بخاطر منافع زودگذر آینده خود را از دست ندهیم.

تولید اسب یک صنعت است. کلمه صنعت واژه ای بسیار سنگین است که نباید با آن شوخی کرد. وقتی فعالیتی به یک صنعت تبدیل میشود (مثل صنعت خودروسازی و یا صنعت فوتبال) باید در تک تک جزئیات آن دقیق و حساس بود. در نحوه تولید، در نحوه اطلاع رسانی، شناخت نقاط ضعف و قدرت، بررسی آینده و چشم اندازهای پیش رو. اگر در منطقه و محلی آن صنعت به اشتباه جا افتاده باشد تغییر نگرش اهالی حاضر در آن بسیار کار دشواری است. اگر تاکید میکنیم که هر اسب باید شناسنامه داشته باشد برای اینکه نگرشمان را به سمت صنعتی بودن دنیای اسب تغییر دهیم

اگر میخواهیم در سالهای آینده برای تولید و یا حتی صادرات اسب به کشورهای دیگر نقشی داشته باشیم باید راه درست آنرا در پیش بگیریم. فرض کنید در سالهای آینده شرایط صادرات اسب به کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و دیگر کشورهای همسایه فراهم گردد. قطعا از لحاظ اقتصادی و نزدیکی راه، برای این کشورها صرفه در این است که از ایران خرید کنند تا اینکه مسافت و هزینه های هنگفتی برای وارات از کشورهای اروپایی پرداخت کنند. حال اگر تولیدات ما کیفیت لازم را نداشته باشد و یا اینکه برگ شناسایی بین المللی نداشته باشند، تنها کسی که ضرر میکند تولید کنندگان داخلی هستند که از پتانسیل ایجاد شده بدلیل عدم آینده نگری نتوانسته اند استفاده لازم را ببرند.

بنابراین، سختگیری الان نه بخاطر زمان حال حاضر بلکه بخاطر آینده خودمان است. حتی اگر یک نفر فقط یک مادیان دارد و هر سال یک کره تولید میکند نسبت به آینده خود، این نژاد، همکاران و فرصت های اقتصادی که بعدها پیش خواهد آمد مسئول است. حرف هایی که الان گفته میشود را جدی بگیریم که در آینده افسوس آنرا نخوریم. از الان تصمیم بگیریم بنحوی تولید کنیم که در آینده در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. تولیدات مشکل دار و یا تولیدات بی کیفیت نه تنها دردی دوا نمیکند بلکه یک مشکل به مشکلات ما اضافه میکند

💥همانطوریکه کشورهای دیگر در تلاش هستند تا بازار فرش و یا زعفران ایران را بدست آورند و تا حدی هم موفق بودند، ماهم میتوانیم برای بدست آوردن مارکت هلند در بازارهای جهانی قدم برداریم. بنابراین نقش تک تک شما در این هدفگذاری بسیار مهم است.