مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

محققان به این نتیجه رسیدند که سوارکاری عامل جدیدی در کاهش استرس در جوانان است.
تحقیقات جدیدی در دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام شده که نشان می‌دهد افرادی که علاقه زیادی به اسب دارند و مدتی را با این حیوان به سر می‌برند، دچار استرس کمتری می شوند.

این مطالعه تعامل انسان و حیوانات را در انجمن روانشناسی آمریکا بررسی می‌کند. سه سال پیش، موسسه ملی بهداشت آمریکا به درخواست محققان ایجاد شد که در مورد اثر تعامل بین انسان و حیوان در رشد کودک بررسی‌هایی را انجام دهد.

در این تحقیق، برنامه‌ای برای سوارکاری دانش آموزان به مدت ۹۰دقیقه در هفته طراحی شد.

 

دوروز قبل از انجام این آزمایش از بزاق دانش آموزان نمونه برداری شد تا سطح کورتیزول آن اندازه گیری شود. بعد از اتمام دوره آزمایش دیده شد که سطح کورتیزول در بزاق دهان افراد کاهش یافته و این نشانه کاهش استرس در آنان بود.