مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 Roel M سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد.

تصویر رول:

این سیلمی با بلندی قد 173cm، با تیپ و شجره کاملا اسپرت، دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، برگه سلامت دامپزشکی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، تست DNA و Genomic رول در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفترول سابقه حضور در مسابقات ارزیابی اسب های فریزین در سال 2016 را داشته و موفق به کسب عنوان استار در این مسابقات شده است.  در شجره رول سیلمی های اسپرت و مادیان های استار متعددی دیده میشود.

مشخصات پدر: 

Felle 422 پدر رول است. فله، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 2 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات فله به شرح زیر است:

> تعداد 2 نریان از نریان های تولید شده توسط فله به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 28 نریان از نریان های تولید شده توسط فله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 63 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط فله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 7 مادیان از مادیان های تولیدی توسط فله به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 2 مادیان از مادیان های تولیدی توسط فله به مقام مدل دست یافته اند.

 

مشخصات مادر:

Anstje van de Leidijk یک مادیان استار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Nanno 372 تولید شده است.

> تعداد 1 نریان از نریان های تولید شده توسط آنستیه به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط آنستیه به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط آنستیه به مقام کرون/تاج دار دست یافته است.

 

دیگر مشخصات (Roel M (Felle 422 * Nanno 372 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2013

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201300610

شماره چیپ: 528210002374511

محل نگهداری: باشگاه بام

شماره تماس با مالک رول جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9121087647 98+ میری

اسپرم این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی رول

شجره رول: 

مشاهده شجره رول