مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

 Jort van Stal Sluisweg سیلمی فریزین وارداتی از کشور هلند می باشد.

تصویر یورت:

این سیلمی با تجربه دارای مدارک معتبر از سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS، اسناد واردات رسمی، ثبت سیلمی و برگه کشش از فدراسیون سوارکاری ایران میباشد. همچنین، DNA یورت در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت شده و به تمام فریزین های تولید شده از این سیلمی مدارک رسمی و معتبر بین المللی تعلق خواهد گرفتیورت که دارای مقام استار می باشد، سابقه حضور در مسابقات درساژ و کسب عنوان، همچنین سابقه حضور در مسابقات انتخاب سیلمی های فریزین در سال 2015 میلادی در کشور هلند را داشته و توانسته در بین 400 نریان فریزین در بین 25 نریان نهایی قرار بگیرد. لازم به ذکر است مادیان مدل، کرون و استار متعددی در شجره این سیلمی دیده میشود.

مشخصات پدر: 

Tsjalle 454 پدر یورت است. شاله، قهرمان سیلمی های فریزین در سال 2016 میلادی، از سیلمی های اسپرت، بین المللی و مورد تایید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) است. اسپرت بودن این سیلمی به معنی آن است که توانایی های بی نظیر در موارد ورزشی و بخصوص درساژ دارد. این سیلمی تولیدات بسیار زیادی در سطح دنیا داشته و از میان آنها، 3 سیلمی فریزین مورد تایید سازمان اسب فریزین حاصل شده است. 

نمونه ای از تولیدات شاله به شرح زیر است:

> تعداد 3 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام سیلمی (Approved Stallion) دست یافته اند. 

> تعداد 73 نریان از نریان های تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولیدی شاله به مقام مدل دست پیدا کرده اند. 

> تعداد 15 مادیان از مادیان های تولیدی توسط شاله به مقام کرون/تاج دار دست یافته اند.

> تعداد 122 مادیان از مادیان های فریزین تولید شده توسط شاله به مقام استار دست یافته اند.

 

مشخصات مادر:

Venne Teske Z یک مادیان کرون/تاج دار فریزین که از سیلمی مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین بنام Sape 381 تولید شده است.

> تعداد 1 نریان از نریان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند. 

> تعداد 1 مادیان از مادیان های تولید شده توسط فنه به مقام استار دست یافته اند.

 

دیگر مشخصات (Jort van Stal Sluisweg (Tsjalle 454 * Sape 381 به شرح ذیل است:

سال تولد: 2011

شماره ثبت در سازمان بین المللی اسب فریزین: 201100628

شماره چیپ: 528210002625340

محل نگهداری: مجتمع اسب طلوع کردان

شماره تماس با مالک یورت جهت کشش و کسب اطلاعات بیشتر: 

9122723057 98+ احمدی نسب

اسپرم فریز شده این سیلمی برای ارسال به تمام نقاط ایران موجود است.

مشاهده ارزش های تولیدی یورت

شجره یورت: 

مشاهده شجره یورت