مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

طبق قوانین سازمان اسب فریزین و فدراسیون سوارکاری ایران، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، لازم است موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

3- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول زیر میتوانید نام این سیلمی هارا مشاهده کنید)

4- سیلمی از راه های قانونی و با مجوز رسمی به کشور ایران وارد شده باشد.

5- سیلمی دارای برگه سیلمی از فدراسیون سوارکاری ایران باشد.

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

 


** لازم به ذکر است بعد از تولد کره، DNA مادر و کره نیز باید توسط مالک، در سازمان اسب فریزین ثبت شده و مالکین از اعضای این سازمان باشند. 

** در صورتیکه شما مالک نریان هستید و نریان مورد نظر شرایط اشاره شده را دارا می باشد، با ما تماس بگیرید.