مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

طبق قوانین کمیته اسب های فریزین، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، لازم است موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- مالکیت سیلمی بنام مالک ایرانی آن ثبت شده باشد.

3- سیلمی مورد نظر در  استاد بوک ایران، در سازمان اسب فریزین KFPS ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

4- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول قرار داده شده در این صفحه میتوانید نام این سیلمی ها را مشاهده کنید)

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

طبق قوانین کمیته اسب های فریزین، برای صدور مدارک کره های تولیدی از سیلمی های داخل ایران، لازم است موارد زیر رعایت شود:

 

1- مالک سیلمی از اعضای سازمان اسب فریزین باشد. (لیست افرادی که در سازمان اسب فریزین عضو هستند)

2- مالکیت سیلمی بنام مالک ایرانی آن ثبت شده باشد.

3- سیلمی مورد نظر در  استاد بوک ایران، در سازمان اسب فریزین KFPS ثبت شده و همچنین دارای مدارک معتبر از این سازمان باشد. (لیست اسب های فریزین که دارای مدارک معتبر از KFPS هستند)

4- DNA سیلمی مورد نظر در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. (در جدول قرار داده شده در این صفحه میتوانید نام این سیلمی ها را مشاهده کنید)

 

در صورتیکه یکی از موارد فوق ناقض باشد، مجموعه اسب فریزین ایران تعهدی در خصوص صدور مدارک رسمی برای کره های تولیدی نخواهد داشت. 

بهمین منظور لیست سیلمی هایی که شرایط اشاره شده را دارا میباشند به شرح ذیل است:

با کلیک بر روی نام و یا تصویر هر سیلمی، میتوانید مشخصات بیشتری از آنرا ملاحظه نمایید.

1

 Doede Lauwers

2

Jort van Stal Sluisweg

3

Pinkster Fan Vikheia

4

Roel M

5

Mylord van Westerhuis