چاپ
بازدید: 3034

 مسئولیت

IBOP توسط سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS انجام میشود.

 

 

هدف

هدف از این آزمایش، فراهم کردن زمینه های سازگاری اسب ها بمنظور استفاده های مختلف و انجام بالاترین اهداف است. هر اسبی در سن 4 سالگی و بالاتر، میتواند در این آزمایش شرکت کند. (آزمایش سوارکاری، کالسکه/ارابه رانی و ارابه رانی نمایشی). شرکت در چندین آزمایش در یک روز واحد نیز ممکن است. اسب ها میتوانند از طریق KFPS و یا نماینده آنها در آزمایش شرکت نمایند. نتیجه آزمایش IBOP میتواند برای گرفتن درجه ستاره، تاج دار و مدل استفاده شود.

 

محل

KFPS محل آزمایش را برای انجام تست و هرگونه تجهیزات لازم انتخاب می نماید. این آزمایش میتواند داخل سالن و یا در فضای باز باشد.

 

کشورهای دیگر بغیر از کشور هلند

در بعضی مواقع، آزمایش IBOP در کشورهای دیگری بغیر از کشور هلند انجام میشود. شرایط برگزاری این آزمایش در کشورهای دیگر توسط سازمان اسب فریزین هلند تعیین میشود. هیئت داوران نیز، توسط سازمان مشخص میگردد.

 

حضور در آزمایش

 بر اساس مقررات، یک اسب نمیتواند بیشتر از 2 بار در سال در این آزمایش شرکت نماید. این دو آزمایش میتواند در یک روز خاص و یا در دو روز متفاوت انجام شود. اگر دو آزمایش اشاره شده در یک روز انجام شود، شامل شرایط متفاوتی خواهد بود.

 

آموزش/ شرط اولیه

داوران میتوانند اسب هایی که در این آزمایش شرکت کرده اند را با شرایطی که تشخیص میدهند، از این آزمایش حذف نمایند (بمانند بیماری و ...).  همچنین، داوران میتوانند آزمایش را تمام شده اعلام نمایند در صورتیکه اسب نتواند طبق استانداردها عمل نماید. مالک اسب میتواند مشخص کند که خودش و یا فرد دیگری اقدام به نمایش اسب ها در آزمایش مینماید. تغییر سوارکار برای آزمایش های مختلف نیز مجاز می باشد. 

  

روش های مشارکت

تمامی آزمایش های سواری و سوارکاری بصورت فردی برگزار میگردد. بعد از تکمیل آزمایش سوارکاری IBOP، شرکت کنندگان بصورت گروه های دو یا سه تایی به زمین بر خواهند گشت. در صورت درخواست هیئت ناظر، یک آزمایش میتواند به دفعات تکرار شود. 

 

واکسیناسیون

واکسیناسیون میباید در پاسپورت اسب درج گردد. مدرک واکسیناسیون، تنها در صورتی معتبر است که بتواند تایید کند این مدرک در جهت شرکت در IBOP اعمال شده و همچنین نشان دهد که اسب واکسن آنفولانزا را طبق توضیحات زیر دریافت کرده است:

آ. یک سری واکسیناسیون اولیه شامل 2 واکسن هست که واکسن دوم بعد از حداقل 3 هفته و حداکثر 6 هفته از واکسن اول انجام شده است.

 ب. واکسیناسیون می باید سالانه پیگیری شود و نباید بیشتر از 12 ماه از واکسن قبلی فاصله داشته باشد.

ج. آخرین واکسن می باید یک هفته قبل از آزمایش IBOP صورت بگیرد. تاییدیه واکسیناسیون می باید توسط دامپزشک و مهر معتبر صورت گرفته باشد. تاییدیه واکسیناسیون می بایست برای تایید به KFPS ارسال گردد. اسبهایی که واکسیناسیون را انجام نداده اند مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.

 

اعضای هیئت ناظر

دو عضو ماهر از اعضای ناظر که توسط KFPS مشخص میگردد.

 

نتیجه آزمایش

هیئت ناظر، تصمیمات خود را در مدارک ثبت میکنند. در ادامه امتیاز دهی، هیئت ناظر، توضیحات کوتاهی در صورت لزوم ارائه خواهد داد. مدیر هیئت ناظر، توسط KFPS مشخص شده اند. مدیر هیئت ناظر، نتایج را به اطلاع گروه های علاقمند میرساند. همچنین نتایج در مجله و وبسایت سازمان اسب فریزین هلند ثبت خواهد شد. 

 

نکات کلیدی در امتیاز دهی

 تست درساژ طبق قوانین و کتاب تست درساژ KNHS انجام خواهد شد، اما نمرات مختلف (0 - 10) در جهت امتیاز دهی اجزای مختلف که در ارزیابی درج شده اند استفاده میشود و به شرح زیر است:

0 بدون عملکرد

1 خیلی ضعیف

2 ضعیف

3 نسبتا ضعیف 

4 کمتر از حد مطلوب

5 نا مطلوب

6 مطلوب 

7 بیشتر از حد مطلوب

8 خوب

9 خیلی خوب 

10 نمونه (شایان تقلید)

امتیازات برای هر جز، بصورت نیم و تمام امتیاز معلوم خواهند شد.

 

قوانین آزمایش برای قسمت سوارکاری با اسب

اطلاعات کلی:

قوانین و کتاب آزمایش درساژ و کالسکه سواری KNHS، عناصر یکپارچه ای در مجموعه قوانین هستند. این موضوع بدین معنی است که آزمایش سوارکاری و کالسکه سواری طبق موارد مکتوب در کتاب KNHS و بر اساس Scale of training انجام خواهد شد. 

شرایط:

ابعاد میدان: 20 * 40 متر (داخل سالن و بیرون سالن) 

 

شیوه: 

طبق تعریفی که در کتاب قوانین KNHS ثبت شده است: 

آزمایش: 

تمامی عناصر آزمایش می باید یکبار ثبت شوند. 

این آزمایش، نمونه پایه برای ارزیابی سازگاری بعنوان اسب درساژ.

ارزیابی:

1. راه رفتن

2. یورتمه

3. چهار نعل

4. وزن و تعادل

5. چابکی 

6. انتقال

7. سیگنال

آزمایش سوارکاری IBOP

راه رفتن یورتمه چهارنعل حمل و تعادل چابکی انتقال سیگنال
1x 2x 2x 2x 1x 1x 1x

در مجموع: 110 امتیاز

 

قوانین آزمایش در قسمت کالسکه سواری

اطلاعات کلی:

قوانین و کتاب آزمایش درساژ و کالسکه سواری KNHS، عناصر یکپارچه ای در مجموعه قوانین هستند. این موضوع بدین معنی است که آزمایش سوارکاری و کالسکه سواری طبق موارد مکتوب در کتاب KNHS و بر اساس Scale of training انجام خواهد شد. 

شرایط: 

ابعاد میدان: 25 * 50 متر ( داخل سالن و فضای آزاد)

شیوه:

طبق توضیحات درج شده در کتاب قوانین KNHS.

کالسکه:

طبق تعاریف درج شده در کتاب قوانین KNHS با استثنا، از یک 4wheeled carriage می بایست در طول آزمایش IBOP استفاده شود. 

آزمایش:

تمامی عناصر آزمایش می باید یکبار ثبت شوند. 

این آزمایش، نمونه پایه برای ارزیابی سازگاری بعنوان اسب کالسکه - واگن. 

ارزیابی:

1. راه رفتن

2. یورتمه

3. چهار نعل

4. وزن و تعادل

5. چابکی 

6. انتقال

7. سیگنال

 آزمایش سواری IBOP

راه رفتن یورتمه چهارنعل حمل و تعادل چابکی انتقال سیگنال
1x 2x 2x 2x 1x 1x 1x

در مجموع: 110 امتیاز

 

قوانین آزمایش برای کالسکه سواری نمایشی 

 

 اطلاعات کلی:

قوانین و کتاب آزمایش درساژ و کالسکه سواری KNHS، عناصر یکپارچه ای در مجموعه قوانین هستند. این موضوع بدین معنی است که آزمایش سوارکاری و کالسکه سواری طبق موارد مکتوب در کتاب KNHS و بر اساس Scale of training انجام خواهد شد. 

شرایط: 

ابعاد میدان: 25 * 50 متر ( داخل سالن و فضای آزاد)

شیوه:

طبق توضیحات درج شده در کتاب قوانین KNHS.

کالسکه -  واگن:

طبق تعاریف درج شده در کتاب قوانین KNHS با این استثنا، از یک 4wheeled carriage می بایست در طول آزمایش IBOP استفاده شود. 

 

آزمایش:

تمامی عناصر آزمایش می باید یکبار ثبت شوند. 

آزمایش شامل دو قسمت است: یک آزمایش پایه و یک آزمایش نمایشی. 

 

ارزیابی آزمایش نمایشی:

1. راه رفتن

2. یورتمه ( استفاده از دست های جلو، استفاده از پاهای عقب، لحظه تعلیق).

3. وزن و تعادل

4. جلو

5. چابکی

6. انتقال 

7. سیگنال و وضعیت

آزمایش کالسکه سواری نمایشی

راه رفتن یورتمه یورتمه حمل و تعادل جلو چابکی انتقال سیگنال و وضعیت
  دست های جلو پاهای عقب لحظه تعلیق        
1x 2x 2x 1x 2x 1x 1x 1x

  در مجموع: 110 امتیاز

 

نسخه ژوئن 2013 

لینک منبع

برای خرید DVD آموزشی IBOP از این لینک اقدام کنید.