مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

صدور مدارک مالکیت برای اسب های وارداتی بر طبق شرایط ذیل است: 

1- ارائه برگ سبز گمرک، سند و یا مبایعه نامه خرید اسب.

2- حضور نام اسب در لیست استادبوک ایران.

3- ارائه گزارش رسمی دامپزشک از شماره چیپ اسب که متعلق به اسب مورد نظر میباشد. 

4- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید).

5- ارائه شناسنامه حال حاضر اسب (در صورت مفقود شدن شناسنامه، المثنی آن صادر خواهد شد - برای ثبت و یا تغییر مالکیت از اینجا اقدام کنید).

و یا میتوانید موارد فوق را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با موضوع ثبت مالکیت و یا تغییر مالکیت ارسال نمایید.

 

صدور مدارک کره های بدنیا آمده در ایران

1- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد (برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید).

2- پدر و مادر کره در سازمان اسب فریزین ثبت شده و مدارکشان بنام مالک کنونی آنها باشد.

3- DNA پدر و مادر کره در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد.

4- DNA کره در سازمان اسب فریزین ثبت شود (برای ثبت DNA کره نیاز به نمونه موی کره میباشد. برای این موضوع با ما تماس بگیرید).

5- تاریخ کشش پدر و مادر کره در طول 2 هفته بعد از زمان کشش کره ثبت شده باشد (از اینجا تاریخ کشش را ثبت کنید).

6- در طول 2 هفته بعد از تولد کره، اطلاعات آن در سازمان اسب فریزین ثبت شود (در صورت تاخیر، با جریمه همراه خواهد بود). 

7- سند و یا مبایعه نامه خرید اسب (نیاز به ارائه این سند توسط تولید کننگان نیست). 

از اینجا اطلاعات کره خود را برای صدور مدارک تکمیل کنید.

8- کره در طول 6 ماه بعد از زمان تولد چیپ شده و شماره چیپ با تایید دامپزشک برای ما ارسال شود (درخواست خود را از اینجا ثبت کنید).

و یا میتوانید موارد فوق را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با موضوع ثبت اطلاعات کره فریزین ارسال نمایید.