مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

فرم عضویت در سازمان بین المللی اسب فریزین

لازم است هزینه عضویت پیش از هرگونه اقدام پرداخت شده باشد. نرخ تعرفه ها و اطلاعات نحوه پرداخت در صفحه تعرفه خدمات KFPS موجود میباشد.
بعد از تکمیل این فرم و دریافت کد عضویت، برای ارسال درخواست های دیگر میتوانید به صفحه خدمات مورد نیاز اعضا مراجعه نمائید.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
/ / ورودی نامعتبر است
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please write a subject for your message.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است