مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

یکی از مهمترین مسائل در امر تولید و افزایش کیفیت کره های تولیدی در نژاد فریزین، بررسی ضریب همخونی میباشد.

ضریب همخونی میزان نسبت فامیلی یک سیلمی (یا نریان) و مادیانی که برای تولید استفاده میگردد را نشان میدهد. طبق تحقیقات علمی صورت گرفته توسط انجمن بین المللی این نژاد (KFPS) میزان این ضریب همخونی باید پایین تر از 5% باشد تا نتیجه بهتری در کره های تولیدی حاصل شود.

اگر میزان ضریب همخونی بالاتر از 5% باشد منجر به ایجاد مشکلات فیزیکی و ذهنی شدیدی خواهد شد که باعث ایجاد خسارت های روحی و مادی میگردد.

 

برای بررسی ضریب همخونی مادیان فریزین خود میتوانید فرم زیر را دانلود کرده و بعد از تکمیل و درج اسامی سیلمی ها (یا نریان های) مورد نظر خود، آنرا برای ما ارسال نمایید.

 

بعد از بررسی ضریب همخونی نتیجه آن در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد.

 

دانلود فایل PDF