مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

بررسی ضریب همخونی

ضریب همخونی بیانگر میزان خلوص در تداخل خونی بین یک مادیان و یک سیلمی می باشد.
این گزینه برای کسانی که بدنبال یک تولید با کیفیت هستند، بسیار موثر خواهد بود.
برای بررسی ضریب همخونی یک مادیان و یک سیلمی فرم زیر را پر نمایید. بجز روزهای شنبه و یکشنبه، نتیجه ضریب همخونی در طول یک روز کاری به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

ورودی نامعتبر است