مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

توضیحاتی در خصوص مدارک اسب های فریزین، مقام های کسب شده و اطلاعاتی که بر روی آن درج شده است

تا اواسط سال 2013 میلادی، رنگ شناسنامه اسب های فریزین به رنگ زرد بود، بمانند آنچه در تصویر مشاهده میکنید و همچنان این نوع رنگ در بین مدارک اسب های فریزین داخل ایران مشاهده میشود.
از اواسط سال 2013 میلادی، سازمان اسب فریزین هلند KFPS تصمیم به تغییر رنگ شناسنامه اسب های فریزین گرفت، که رنگ جدید آنها بمانند آن چیزی است که در تصویر ملاحظه می کنید. 

 

> تمام اسب های فریزین در زمان تولد یک مدرک پایه بنام Vuelenboek دریافت میکنند. 

> اسب های فریزین تا قبل از سه سالگی میتوانند در مسابقات ارزیابی شرکت کنند و سپس در زمان بلوغ مجددا میتوانند در یک مسابقه ارزیابی در هر سال شرکت کنند.

> اگر کره ای مقامی کسب کند، مقام کسب شده در مدرک آن ثبت میشود اما تغییری در نوع مدرک آن ایجاد نخواهد کرد. 

> اگر یک مادیان فریزین در زمان بلوغ در مسابقه ای شرکت کند، بسته به نوع مقام کسب کرده، مدرک آن از Vuelenboek به نوع بالاتر تغییر خواهد کرد. مقام های استام(استاد)بوک، استار، کرون و مدل در بین مادیان ها میباشد.

> در خصوص نریان ها فقط در صورتیکه مقام استار و یا سیلمی کسب کنند مدرک آنها تغییر خواهد کرد.

 

نوع مدارک و مقام های اسب های فریزین - برای مادیان ها بترتیب ذیل است:

Vuelenboek؛ که در هیچ مسابقه ای تاکنون شرکت نکرده است و مدرک پایه می باشد.

Stamboek؛ در مسابقه شرکت کرده و وارد گروه استاد بوک شده است.

Stamboek 3e Premie؛ در صورتی که در مسابقه بعنوان رتبه سوم انتخاب شود عبارت 3e Premie مشاهده میشود.

Ster 2e Premie؛ در صورتیکه به رتبه دوم دست پیدا کند مدرک آن به Ster یا ستاره دار تغییر خواهد کرد و در مدرک آن 2e Premie مشاهده خواهد شد.

 Ster 1e Premie؛ در صورتیکه به رتبه اول دست پیدا کند مدرک آن به Ster یا ستاره دار تغییر خواهد کرد و در مدرک آن 1e Premie مشاهده خواهد شد.

Kroon؛ یکی از بالاترین درجه های موجود برای اسب های فریزین است که در بین مادیان ها مرسوم است.

Model؛ بالاترین درجه موجود در بین اسب های فریزین است که در بین مادیان ها مرسوم است.

 

نوع مدارک و مقام های اسب های فریزین - برای نریان ها بترتیب ذیل است:

Vuelenboek؛ که در هیچ مسابقه ای تا کنون شرکت نکرده و مدرک پایه می باشد.

Vuelenboek Ster؛ برای نریان هایی که به درجه استار دست پیدا کرده اند.

Stamboek؛ برای نریان هایی که به درجه سیلمی دست پیدا کرده اند.

 

جزئیات درج شده در مدارک اسب های فریزین:

در تصویر شماره هایی مشاهده میکنید و شرح آن:

> 1: نوع مدرک که در بالا نیز توضیح داده شد و به Veulenboek - Stamboek - Ster - Kroon - Model تقسیم بندی میگردد. با دیدن این قسمت شما به نوع دسته بندی و به گروهی که اسب شما به آن تعلق دارد پی خواهید برد.

> 2: جنسیت اسب؛ Merrie به معنی مادیان و Hengst به معنی نریان می باشد.

> 3: شماره ثبت/شناسایی اسب در سازمان بین المللی اسب فریزین.

> 4: شماره چیپ نامبر که با شماره چیپ بر روی گردن اسب باید یکسان باشد.

> 5: تاریخ تولد.

> 6: ضریب همخونی بین پدر و مادر اسب. اگر این عدد از 5 کمتر باشد نشاندهنده درصد پایینتری از ضریب همخونی والدین آن میباشد. در قسمت وبلاگ این سایت میتوانید اطلاعات بیشتری در این خصوص بدست آورید.

> 7: نام اسب.

> 8: تاریخ صدور مدرک اسب.

> 9: رنگ و نشانه های ثبت شده بر روی بدن اسب و یا قد آن ها در این ناحیه درج خواهد شد.

> 10: محل درج مقام کسب شده (اول، دوم و ...) با توجه به گروهی که در آن حضور دارد.

> 11: نام تولید کننده و نام مالک آن.

> 12: شجره اسب. نام پدر، مادر و نسل های قبل از آن. در زیر نام هر اسب در قسمت شجره، مقام ها بهمراه شماره ثبت/شناسایی آنها در سازمان اسب فریزین  نیز درج شده است که شامل موارد زیر میشود:

VB - فول بوک

STB: استام بوک (استادبوک)

Ster: ستاره دار

Kroon: کرون

Model: مدل

Sport: دارای قابلیت های ورزشی

Preferent: هر اسب مادیانی که دارای 4 کره استار باشد این عنوان را کسب میکند. برای سیلمی ها این عبارت در صورتی ثبت خواهد شد که آن سیلمی دارای 4 کره نریانی باشد که به درجه سیلمی رسیده باشند. 

> 13: آدرس سازمان اسب فریزین و بارکد مدرک چاپ شده. 

 

حال مثالهایی در خصوص اطلاعات ارائه شده:

> در عکس زیر مشاهده میکنید با وجود اینکه کره فریزین قبل از زمان بلوغ در مسابقات ارزیابی شرکت کرده و موفق به کسب مقام شده است، اما پس از آن و در زمان بلوغ در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده بنابراین مدرک آن همچنان مدرک پایه یا Vuelenboek میباشد. 

> در عکس زیر مشاهده میکنید که اسب مورد نظر در زمان قبل از 3 سالگی و بعد از آن در هیچ مسابقه ای شرکت نکرده و مدرک آن همچنان Vuelenboek میباشد. در کادر قرمز بر روی تصویر هیچ گونه عبارتی درج نشده است. 

> در عکس زیر، مادیان فریزین مورد نظر موفق به کسب مقام 2e Premie و 1e Premie در زمان بلوغ ( از 3 سال به بالا) شده و بهمین دلیل مدرک آن از Vuelenboek به درجه Stamboek Ster  استار (ستاره دار) تغییر کرده است.

 

این اطلاعات فقط در مدارک چاپ شده توسط سازمان اسب فریزین KFPS قابل مشاهده است و مدارک متفرقه و جعلی این اطلاعات را ندارند.

با داشتن این اطلاعات، براحتی میتوانید کیفیت یک اسبک، مقام های کسب شده و شجره آنرا بررسی نموده و تفاوت فریزین ها را متوجه شوید.

اطلاعات بیشتری در خصوص مدارک اسب های فریزین بخوانید: اطلاعیه در خصوص انواع مدارک، انتخاب سیلمی و کیفیت کره