مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

یک تولید خوب نیازمند به بررسی دقیق و داشتن اطلاعات مناسب نسبت به این عمل و سپس اقدام به اجرای برنامه تولید مثل است. 

یک تولید خوب می تواند آینده یک نژاد را تضمین کند و یک تولید بد لطمه بزرگی به نسل های آینده یک نژاد خواهد زد.

 

همچنین تولید قوی، علمی و اصولی کمک شایانی به رونق اقتصادی یک نژاد و منجر به استقبال جهانی خواهد شد. در کنار این، تولید خوب باعث ایجاد رضایتمندی در درون افرادی که در این زمنیه فعالیت دارند خواهد شد.

 

سازمان اسب فریزین هلند، برای این منظور، شرایط و اطلاعاتی را فراهم کرده تا تمامی مالکین بتوانند با بررسی این اطلاعات بهترین انتخاب را داشته و بتوانند کره هایی با بهترین کیفیت تولید کنند. 

کسانی که عضو این سازمان هستند می توانند ضریب خونی هر مادیان و سیلمی مورد نظر را بررسی کرده و در صورت مناسب بودن تمامی جوانب و تمامی شرایط اقدام به این عمل نمایند.

 

تاکید سازمان اسب فریزین هلند بر این است که حتما از سیلمی های مورد تایید و اطلاعات درج شده در وبسایت این سازمان استفاده کنند تا نتیجه مطلوبی بدست آید.

 

سیلمی های فریزین طبق آزمون و شرایط سختی انتخاب می شوند که میتوانید لیست این سیلمی ها را از اینجا مشاهد نمایید.

در صورتیکه میخواهید از سیلمی های داخل ایران استفاده نمایید، لازم است این سیلمی ها دارای برگه واردات قانونی باشند و همچنین DNA آنها در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد. در غیر اینصورت مدارکی به کره های تولیدی از این سیلمی ها تعلق نخواهد گرفت. 

میتوانید لیست سیلمی های پیشنهادی برای تولید در ایران را از اینجا ببینید

 

نمونه اطلاعاتی که در سایت سازمان اسب فریزین درج شده است:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، تمامی اطلاعات سیلمی ها در وبسایت سازمان اسب فریزین درج شده و با محاسبه ضریب خونی و دیگر اطلاعات میتوانید به نتایج خوبی دست پیدا کنید.

مجموعه اسب فریزین ایران با استفاده از این اطلاعات و بررسی مسایل فیزیکی و جسمی مادیان، سیلمی و همچنین استفاده از افراد با تجربه در این زمینه اقدام به تولید مینماید.