مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

 

مجموعه اسب فریزین ایران در راستای تسهیل در شرایط خرید و پوشش هرچه بیشتر علاقمندان و خریداران این نژاد، شرایط متنوع فروش در نظر گرفته است.

 

شرایط های فروش این مجموعه به ترتیب زیر می باشد:

 

1- فروش نقدی از اسب های فریزین موجود در این مجموعه در ایران

2- پیش فروش اسب های فریزین موجود در محل پرورش اسب فریزین واقع در هلند

3- شرایط فروش اقساطی اسب های فریزین 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید