مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

Enzo 1
Enzo 1
Enzo 3
Enzo 3
Previous Next Play Pause
1 2
 
 
نام: انزو
تاریخ تولد: 17-04-2017
جنسیت: نریان
محل اسب: ایران - اصفهان
 
مشخصات فروشنده: 
 
نام: آقای فتاحی
شماره تماس: 00989131087323
قیمت پیشنهادی: 140.000.000 تومان
 
توضیحات:
این نریان جوان در سال 2017 بدنیا آمده و اکنون در سن 1 سال و 8 ماهگی خود می باشد. همچنین نام و DNA این نریان در سازمان بین المللی اسب فریزین ثبت شده و دارای مدرک شناسایی از KFPS میباشد.