مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
نریان بنام ایکو
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
 
نام: ایکو
تاریخ تولد: 2015-04-18
جنسیت: نریان
نام پدر: Thorben 466
نام مادر: Tijtske van de Hamelspoel
بلندی قد: 161
مشخصات فروشنده: مجموعه اسب فریزین ایران
 
توضیحات:
ایکو یک نریان جوان با شجره بسیار بسیار قوی و آینده ای روشن میباشد. پدر این نریان یک سیلمی فریزین منتخب بنام Thorben 466 میباشد. مادر این نریان، یک مادیان فریزین با مقام مدل که بالاترین مقام بین مادیان های فریزین است. این نریان تا 5 سالگی رشد خواهد کرد و هم اکنون قابلیت سواری با کالسکه را داشته و  دیگر تمرینات آن آغاز شده است. این فریزین جوان مناسب افرادی است که میخواهند یک نریان فریزین با قیمت مناسب داشته و بتوانند کره های با کیفیت تولید نمایند. صورتی بسیار زیبا، قدم های کشیده، یال و دم بلند از خصوصیات بارز این نریان است که پتانسیل کسب مقام استار را نیز دارد.