مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
مادیان بنام سیمر
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 نام: سیمر

تاریخ تولد: 2013-04-26
جنسیت: مادیان
نام پدر: Reinder 452
نام مادر: Meike van Hoeve
بلندی قد: 168
مشخصات فروشنده: مجموعه اسب فریزین ایران
 
توضیحات:
از خصوصیات این مادیان با تجربه؛ مناسب برای درساژ، قدی بسیار بلند، شجره ای بسیار قوی، شخصیتی بسیار آرام، مناسب برای سواری با کالسکه و کاملا آموزش دیده. این مادیان از سیلمی بسیار زیبای فریزین بنام Jorn 430 آبستن میباشد. پدر این مادیان سیلمی فریزین بنام Reinder 452 از سیلمی های مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین میباشد. مادر این مادیان فریزین، یک مادیان کرون/تاج دار از بالاترین مقام های رایج در بین مادیان های است. این مادیان در مسابقات ارزیابی اسب های فریزین شرکت کرده و مقام نیز کسب نموده است. اگر بدنبال یک مادیان با شجره قوی، آموزش دیده و قدی بلند میگردید، این مادیان بهترین گزینه برای شما میباشد. ضمن آنکه کره های بسیار با کیفیتی میتوانید از این مادیان تولید نمایید.