مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
مادیان بنام آیلا
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
نام: آیلا
تاریخ تولد: 2016-01-23
جنسیت: مادیان
نام پدر: Jouwe 485
نام مادر: Machteld K
مشخصات فروشنده: مجموعه اسب فریزین ایران
 
توضیحات:
 این مادیان جوان و بسیار زیبا از سیلمی فریزین بنام Jouwe 485 متولد شده است. قدم های زیبا و گام های بلند از خصوصیات این مادیان آینده دار میباشد. این مادیان مناسب برای افرادی است که میخواهند طبق نظر خود، یک اسب را آموزش داده تا به سطح دلخواه خود برسند. از نقاط مثبت این اسب، شجره بسیار قوی آن میباشد. در شجره این مادیان، مادیان مدل و استار متعددی دیده میشود. این فریزین قبل از 6 ماهگی خود در مسابقات ارزیابی شرکت کرده است.