مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

     

 برای درج تبلیغ فروش اسب خود، به قسمت تبلیغات در وب سایت مراجعه نمایید

 

نریان بنام Teuniske 

متولد 2014

 بلندی قد 164

Brandus*Michiel

شماره تماس: 09122723057

 

 نریان بنام Walke

متولد 2015

Tsjalke*Tsjerk

شماره تماس: 09122723057

مادیان بنام Richtsje

Maurus*Tsjerk

متولد 2013

آبستن از سیلمی فریزین بنام Mees 497

بلندی قد 168

مقام دار

شماره تماس: 09122723057