مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

 

 آیا مسابقه دادن و سوارکاری در میان تعداد زیادی از مردم باعث تند شدن ضربان قلب و نهایتا استرس در شما می شود؟

اگر در زانوهای خود احساس ضعف میکنید بدانید که این استرس را تنها شما دارید و نه اسبتان.

محققان در این زمینه به این نتیجه رسیدندکه جمعیت تماشاگران زیاد باشد یا کم، تأثیری بر روی میزان استرس اسب نخواهد گذاشت.

به گفته ی یک محقق آلمانی استرسی  را که اسب هنگام تمرین و آموزش دارد، به هنگام مسابقه و اجرا ندارد.

برای رسیدن به این نتایج این محقق آلمانی و همکارانش ۸ اسب تربیت شده را از مدرسه ی سوارکاری در سامور فرانسه مورد بررسی قرار دادند. این تست در دو مرحله و با ۷ سوارکار مرد انجام شد. در یک مرحله میزان استرس را به هنگام تمرین و در مرحله ی بعدی هنگام سوارکاری بین هزاران نفر اندازه گیری کردند.

این گروه تحقیقاتی میزان هورمون استرس و ضربان قلب را در اسب ها و سوارکاران اندازه گیری کردند.اندازه گیری ها نشان داد که میزان ضربان قلب و هورمون استرس در سوارکاران در مرحله ی اجرا به مراتب بیش تر از مرحله ی تمرین بوده است. این در حالی بود که میزان ضربان قلب اسب ها در هر دو مرحله یکسان بود اما میزان استرس آن ها در مرحله ی تمرین بیش تر بوده است.

اسب ها استرس را از مردمی که قبل از اجرا به آن ها سر می زنند می گیرند اما از همان ابتدای اجرا و در میان هزاران نفر میزان

هورمون استرس در آن ها ثابت شده و افزایش نمی یابد. به همین خاطر است که در روزهای اجرا میزان هورمون کورتیزول در بدن آن ها به مراتب بیش تر از روزهایی است که تمرین می کنند.

فریاد تماشاگران و تشویق شدن از سوی آن ها  حسی را در سوارکار ایجاد می کند که باعث استرس او می شود اما به هیچ عنوان سبب مضطرب شدن اسب نمی شود.

جالب است بدانید، زمانی که شما استرس دارید به هیچ عنوان این استرس به اسب شما منتقل نمی شود.

 

 انسان ها و اسب ها به شیوه های کاملا متفاوتی در شرایط استرس زا عمل می کنند.