مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

سیلمی های مورد تائید سازمان اسب فریزین (Approved Stallion) در سال 2017 میلادی چه تعداد کشش ثبت کرده اند؟

 

تعداد کشش سیلمی های معروف فریزین که برخی از آنها در ایران کره نیز دارند به شرح ذیل است:

 

نام سیلمی تعداد کشش ثبت شده
Elias 494 84
Tsjalle 454 196
Jurre 495 158
Nane 492 142
Norbert 444 148
Jouwe 485 88
Epke 474 146
Beart 411 53
Felle 422 43
Jasper 366 47
Alwin 469 240
Menne 496 130
Wimer 461 60
Take 455 35
Tsjalke 397 30
Doaitsen 420 37
Pier 448 105
Maurus 441 22
Maurits 437 52
Thorben 466 71
Uldrik 457 51