مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
اولین دوره مسابقات درساژ اسب های فریزین در ایران
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
ابتدا اجازه دهید تشکر ویژه ای از جناب آقای دکتر خلیلی ریاست محترم فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران بخاطر حمایت های بی دریغشان، و تلاش های دست اندرکاران فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران، کمیته درساژ و کمیته اسب های فریزین برای برگزاری این رویداد داشته باشیم.
 
با همت و پیگیری های کمیته اسب های فریزین، اولین دوره مسابقات درساژ، مخصوص اسب های فریزین در ایران در تاریخ 15 اسفند 1396 برگزار گردید. با این اتفاق، بازخورد بسیار خوب و مثبتی در محافل مختلف مرتبط با اسب شاهد بودیم، بطوریکه مالکین دیگر نژادها تمایل شدیدی به حضور در مسابقات درساژ از خود نشان دادند. باید اضافه کنیم، دنیای اسب های فریزین در ایران، به شدت نیاز به برگزاری یک مسابقه مخصوص این نژاد را حس میکرد و مالکین آنها مترصد فرصتی بودن تا توانایی های این نژاد را به علاقمندان و دیگر نژاد ها نمایش دهند. این اتفاق بزرگ افتاد و این رویداد نوید بخش روزهای بسیار روشن برای این نژاد گردید، ضمن آنکه مالکین اسب های فریزین بسیار و بسیار از این موضوع خوشحال هستند.
 
باید اشاره کرد که این مسابقه خالی از عیب و ایراد نبوده و مسابقات آینده نیز بدور از معایب نخواهد بود. قطعا قدم های اول بسیار سخت است. اما، اگر این مسابقات تنها یک نکته مثبت داشته باشد، به تمام معایب آن برتری دارد و راه های بهتری برای ایجاد آینده ای روشن برای اسب های فریزین را به ما نشان میدهد. با برگزاری چنین مسابقاتی است که مالکین، برنامه ریزان، مجریان و حتی علاقمندان، به نقاط ضعف و قدرت خود پی برده و برای رفع آنها و ایجاد فضایی بهتر قدم بر میدارند. کشور عزیزمان پتانسیل این را دارد که نه تنها در ایران بلکه در مسابقات بین المللی در رشته درساژ شرکت کرده و برای میهن عزیزمان افتخار کسب نماید و باعث جذب بیشتر مخاطبین به این رشته که یکی از رشته های ورزشهای المپیکی است، شود.  
 
تجربه های بسیاری از این رویداد حاصل شد که به پرونده فکری و ایده ای مجریان این طرح افزوده شده است و در رویدادهای بعدی از آن استفاده خواهند کرد. 
 
به نکته دیگری که میتوان اشاره کرد، مالکین اسب های فریزین شرکت کننده متوجه شدند که مسابقات درساژ که تقریبا یک مسابقه جدید در ایران است، به آسانی تفکراتشان نیست و نیاز به تلاش بیشتر برای موفقیت در آن دارد و باید در برنامه ریزی خود دقیقتر عمل کنند. درساژ یک مسابقه ساده یورتمه و یا چهارنعل رفتن نیست، بلکه عناصر بسیار زیادی بر طبق اصول بمانند نحوه قرار گیری سر، هماهنگی اندام جلو و عقب، انعطاف پذیری، نحوه قرار گیری دست ها و پاها زیر بدن، قدرت حرکتی، ریتم و هزاران مورد دیگر اهمیت بسیار زیادی در آن دارد. دیگر مالکینی که در این رویداد شرکت نکردند، متوجه شدند که اسب های فریزین تنها قابلیت زیبایی ندارند بلکه میتوانند در رویدادهای ورزشی شرکت کرده و برای خود افتخار کسب کنند. از دست آوردهای دیگر این رویداد میتوان به جلب توجه اسپانسر ها و حامیان در جهت سرمایه گذاری در این رشته و این نژاد اشاره کرد که قطعا در برنامه های بعدی از آنها دعوت بعمل خواهد آمد. 
همانطور که اشاره کردیم، مسابقات درساژ و این نژاد در ابتدای راه خود در ایران قراردارد و نیاز به همت بیشتر تمام عناصر فعال در آن بشدت احساس میشود. این عناصر شامل مجریان، برنامه ریزان، مالکین و حتی علاقمندان میگردد.
بدور از هر تعصب، اگر نیازی به واردات اطلاعات بروز بین المللی در این زمینه احساس میشود، دست اندرکاران نسبت به این موضوع اقدام کنند و حتما علاقمندان از این اتفاق استقبال خواهند کرد. 
 
با دیدی باز و با اطمینان کامل، راه فریزین در ایران تازه آغاز شده است و شاهد روزهای بسیار بسیار روشن برای آن خواهیم بود.
 
 
مجموعه اسب فریزین ایران