مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

طبق سنت هر سال، مراسم انتخاب برترین های فریزین در روزهای 9 - 10 و 11 ژانویه سال 2020 در شهر لیوواردن هلند برگزار شد.

در روز های 9 و 10 ژانویه جلسات، معرفی کاندیداهای انتخاب سیلمی از بین نریان های جوان، کلینیک های آموزشی و در روز نهایی که مهمترین روز آن است، سیلمی های فریزین برای انتخاب بهترین آنها به میدان آمدند. 

 

سیلمی های فریزین با توجه به معیارهای مختلف در گروه های مختلف دسته بندی و طبق زمانبندی خاص به میدان آمدند؛

8:30. گروه سیلمی های 10 سال به بالا تا زیر 13 سال فریزین؛

9:50. گروه سیلمی هایی که در سال 2015 و 2016 به مقام سیلمی دست یافتند؛

10:55. گروه سیلمی های 13 سال به بالا؛

13:00. گروه سیلمی هایی که در سال 2017 به مقام سیلمی رسیدند؛

13:45. گروه سیلمی هایی که در سال 2018 به مقام سیلمی رسیدند؛

14:20. گروه سیلمی هایی که در سال 2019 به مقام سیلمی رسیدند؛

15:10. گروه سیلمی هایی که در سال 2020 به مقام سیلمی رسیدند؛

 

در مجموع گروه های اشاره شده، سیلمی هایی به دور بعد راه پیدا کردند که در نهایت به دو گروه بزرگسال (بالای 10 سال) و گروه جوانان (زیر 10 سال) تقسیم شدند.

 

در گروه بزرگسال، سیلمی های زیر به دور نهایی راه پیدا کردند:

 

Jehannes 484

Fonger 478

Tsjalle 454

Wimer 461

Beart 411

Michiel 442

 

در گروه جوانان سیلمی های زیر به دور نهایی راه پیدا کردند:

Jurre 495 

Menne 496

Tymen 503

Tiede 501

Tuen 505

Matthys 504

Auwert 514

Wolter 513

 Nane 492

Markus 491

 

بعد از انتخاب سیلمی های فریزین برای حضور در دور نهایی، زمان انتخاب قهرمان گروه بزرگسال و جوانان فرا رسید. در گروه بزرگسالان نتیجه نهایی به شرح زیر اعلام شد:

قهرمان:

Jehannes 484

نائب قهرمان:

Fonger 478

 

در گروه جوانان نتیجه نهایی به شرح زیر اعلام شد:

قهرمان:

Matthys 504

نائب قهرمان:

Nane 492

 

در نهایت بین قهرمان و نائب قهرمان دو گروه برای مشخص شدن نتیجه نهایی رقابت بسیار حساسی شکل گرفت و در آخر نتیجه نهایی به شکل زیر اعلام شد:

قهرمان کل:

Matthys 504

نائب قهرمان کل:

Nane 492

رده سوم نهایی:

Jehannes 484

رده چهارم نهایی:

Fonger 478

 

از شگفتی های این مراسم، کسب مقام قهرمانی سیلمی های فریزین توسط سیلمی فریزین جوان بنام ماتیس است که تمام چشم ها را خیره به خود کرد. تمام احتمالات بر انتخاب مجدد یوری 495 بود اما این سیلمی جوان از تبار نوربرت توانست تمام احتمالات را زیر سئوال ببرد.

 

از دیگر اتفاق های زیبای این روز، قدر دانی از شاه سیلمی های فریزین بنام Jasper 366 بخاطر تولد 25 سالگی و تاثیر بسزایی که در افزایش کیفیت این نژاد داشته است انجام شد.

 

همچنین سیلمی فریزین بنام الیاس 494 بعنوان بهترین اسب ورزشی سال انتخاب گردید.