مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

فولکرت 353 یکی از بزرگان سیلمی های فریزین در سال های گذشته بود که دیگر در بین سیلمی های فریزین وجود ندارد.

 

فولکرت در سال 1993 بدنیا آمد و در سال 1997 میلادی به مقام سیلمی توانست دست پیدا کند. این سیلمی بسیار زیبا موفق به کسب سه بار مقام قهرمانی سیلمی های فریزین در سال های 1999، 2000 و 2004 شده است و همچنین دوبار بعنوان نائب قهرمانی دست پیدا کرده است. فولکرت در سن 22 سالگی بدلیل کولیک از بین ما رفت.

 

این سیلمی دوست داشتنی از سیلمی بسیار زیبای فریزین بنام Feitse 293 تولید شده است. دو سیلمی فریزین بنام های Wierd 409 و Eibert 419 از تولیدات فولکرت میباشند. 

 

نمونه ای از آمار تولیدات فولکرت:

تعداد 223 مادیان استار 

13 مادیان کرون 

10 مادیان مدل

اخته استار 23

نریان استار 40

اسپرت 35

از نکات قابل ذکر رکورد 303 کشش این سیلمی در سال 2003 میلادی میباشد که تا کنون دیگر سیلمی های فریزین موفق به ثبت این تعداد نشده اند.