مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

عدم ثبت کره های فریزین که از پدر و مادری با نشان های غیر مجاز تولید شده اند

 

 

بمنظور جلوگیری از ورود اسب های بی کیفیت و همچنین از بین نرفتن خلوص نژاد فریزین در ایران، به کره هایی که از اسب های فریزین با نشان های غیر مجاز تولید شده اند به هیچ عنوان مدارک شناسایی اعطا نخواهد شد.

طبق قوانین KFPS سازمان بین المللی اسب های فریزین، آندسته از اسب های فریزین که دارای نشان غیر مجاز هستند، اجازه ورود به هیچ نوع مسابقه ای ندارند، بنابراین، این نوع فریزین ها به هیچ عنوان نمیتوانند به درجه سیلمی و یا به درجه استادبوک رسیده و مجوز تولید دریافت نمایند. 

با توجه به این موضوع و جلوگیری از کاهش کیفیت اسب های وارداتی و یا اسب های تولیدی، این قانون در ایران نیز رعایت خواهد شد؛

> به همین جهت، کره های تولیدی از مادیان ها و نریان هایی با نشان های غیر مجاز، نمیتوانند مدارک شناسایی دریافت کنند.

> همچنین، در صورت مشاهده هرگونه تقلب در خصوص علائم غیر مجاز در کره های تولید شده در ایران که پیش از این مدارک شناسیی دریافت کرده اند، مدارک صادر شده باطل خواهند شد. 

 

طبق بند 12 قوانین ثبت اسب های فریزین:

> منظور از نشانه به یک تجمع از موهای سفید (کوچک یا بزرگ) گفته میشود. این نشان میتواند یک قسمتی از موهای سفید که به شکل ستاره هستند باشد یا اینکه ترکیبی از سیاه و سفید باشد. موهای محدود سفید پراکنده در قسمت نشانه های غیر مجاز قرار نمیگیرند. 

> تنها اسب هایی که کاملا مشکی هستند مجاز به ثبت در استادبوک و تبارنامه اخته ها هستند. مقداری از نشانه های سفید در زمان امتیاز دهی و ورود به استادبوک و ثبت کره ها مجاز می باشد؛

نشان های مجاز عبارتند از:

> نشان بر روی صورت (ستاره) اگر بالای خط چشمان باشد و حداکثر قطر آن بیشتر از 3 سانتیمتر نباشد. شعاع اندازه گیری باید بر اساس پهن ترین قسمت نشانه سفید باشد.

> نشانه های سفید زیر سم.

 

غیر مجازها عبارتند از:

  •     نشان سفید زیر خط چشم
  •     نشان با قطری بیش از 3 سانتیمر بر روی صورت در قسمت بالای چشم ها
  •     نشان بر روی بدن
  •     نشان بر روی پا، شامل دیواره سم.

 

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط ثبت اسب های فریزین:

مقام ها و مقررات ثبت اسب های فریزین