مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

مسابقه درساژ یاد بود تیمسار مبشری در روز اول خرداد سال 1398 در مجموعه دشت بهشت برگزار شد.

این مسابقه در رده های زیر برگزار گردید؛

Elementary

(تعداد شرکت کننده 3 نفر)

Preliminary

(تعداد شرکت کننده 11 نفر)

رده 1D بزرگسال

(تعداد شرکت کننده 2 نفر)

رده 1D زیر 16 سال

(نعداد شرکت کننده 2 نفر)

رده 1D با اسب پونی

(تعداد شرکت کننده 27 نفر)

 

در این رویداد تنها یک اسب فریزین بنام رول - سیلمی فریزین حاضر در ایران - حضور داشت.  امید است در مسابقات بعدی حضور تعداد بیشتری از فریزین ها را شاهد باشیم.

تصاویر رول در این رویداد؛

 

نتایج این رقابت به شرح ذیل است:


🔹نتایج مسابقه درساژ یادبود استاد مبشری🔹
————
رده Elementary ؛
( تعداد شرکت کننده ۳ نفر )
🥇نفر اول “امین موسوی” با امتیاز ۶۱/۸۹
🥈نفر دوم “حسین نوروزی “ با امتیاز ۵۷/۲۹
🥉نفرسوم “ ساناز اشتیاقی “ با امتیاز ۵۱/۸۹
————
رده preliminay ;
( تعداد شرکت کننده ۱۱ نفر )
🥇نفر اول “امین موسوی” با امتیاز ۶۳/۱۰
🥈نفر دوم “حسین نوروزی “ با امتیاز ۶۱/۸۹
🥉نفر سوم “ آوا ابولی “ با امتیاز ۶۰/۳۴
————
رده 1D بزرگسال ؛
( تعداد شرکت کننده ۲ نفر )
🥇نفر اول “ فرزانه آسیابان “ با امتیاز ۶۳/۴۶
🥈نفر دوم “ مژگان خندان “ با امتیاز ۵۷/۳۰
————
رده 1D زیر ۱۶ سال ؛
( تعداد شرکت کننده ۲ نفر )
🎗نفر برتر “بردیا فریدونیان” با امتیاز ۵۴/۲۳
————
رده 1D با اسب پونی ؛
( تعداد شرکت کننده ۲۷ نفر )
🥇نفر اول “ سارا پورعظیما با امتیاز ۶۲/۳۰
🥈نفر دوم (مشترک) “رژینا حکیم پور” و “باران فرد” با امتیاز ۵۹/۲۳
🎗نفر چهارم “امیر علی زمردی” با امتیاز ۵۵/۳۸
🎗نفر پنجم (مشترک) “هلیا علی کریمی” و “شایان طالبلو” با امتیاز ۵۳/۰۷
🎗نفر هفتم “آرتام آرادفر” با امتیاز ۵۱/۹۲
🎗نفر هشتم “یاس عبدلله زاده” با امتیاز ۵۱/۱۵