مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

 

اینکه اسب ها چگونه به ارتباط چشمی کسی که قصد دارد به آن ها دست بزند پاسخ می دهند کنجکاوی بسیاری از دانشمندان را برانگیخته است. حیوانات قادر هستند تا ارتباط چشمی مستقیم از سوی انسان را به شیوه های مختلف تفسیر کنند که از آن جمله می توان ژست و رفتار حمله کننده و یا تسلط را نام برد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا نگه داشتن این ارتباط چشمی با اسبی که رها است و زین نشده می تواند به گرفتن آن و افسار کردن آن کمک کند؟ و یا ممانعت از این ارتباط باعث می شود تا اسب به میل خود افسار شود؟

دانشکده دامپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در این زمینه تحقیقاتی را به عمل آورده است و آزمایش های مختلفی را بر روی بیش از صد اسب انجام داده است.در این تست ها یک فرد ثابت اقدام به گرفتن هر کدام از اسب ها در یک مرتع نمود.

در گرفتن نیمی از اسب ها شخص از برقراری ارتباط چشمی خودداری کرد و نیمه ی دیگر در حالی گرفته شدند که این ارتباط با آن ها برقرار شد.سه هفته بعد بیش تر اسب ها به روش عکس مورد آزمایش قرار گرفتند.

 

نتیجه این مطالعات این بود که اسب ها هیچ ترسی از گرفته شدن توسط کسی که با آن ها ارتباط چشمی برقرار می کند ندارند.در هر صورت اجتناب مربی از ارتباط چشمی با اسب ها در مرتع تأثیری در موفقیت او در گرفتن اسب ها نخواهد داشت.