مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

    

اطلاعات

 

تقویم کاری مجموعه اسب فریزین ایران و KFPS به شرح ذیل است:

 

اردیبهشت 1397  
1397-02-04 اولین مسابقات درساژ فریزین زیر نظر هیئت سوارکاری استان تهران
   
مهر 1397  
1397-07-11 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
آذر 1397  
1397-10-20 کلینیک درساژ اختصاصی اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
1397-10-20 کلینیک و آزمون اختصاصی درساژ اسب های فریزین در باشگاه دشت بهشت
   
دی 1397  
1397-10-20 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-21 مسابقات انتخاب برترین های فریزین سال و جشن فریزین ها در کشور هلند
1397-10-22 مسابقات انتخاب برترین سیلمی فریزین سال در کشور هلند
   
اسفند 1397  
1397-12-01 شروع بزرگترین رویداد اسب های فریزین در ایران با همکاری KFPS
1397-12-02 کلینیک درساژ اسب های فریزین
1397-12-03 مسابقات ارزیابی اسب های فریزین
1397-12-04 مسابقات درساژ اسب های فریزین

 


 

تعداد 36 نریان فریزین از کره های سیلمی فریزین بنام Hessel 480 در اولین دور مسابقات انتخاب سیلمی فریزین ثبت نام کرده اند.

این یک رکورد تازه است که پیش از این توسط سیلمی دیگری ثبت نشده بود. قبل از Hessel 480، تنها تعداد نریان های ثبت نام شده از 3 سیلمی دیگر توانسته بودند به رکورد بیش از 30 راس دست پیدا کنند. 

از Beart 411، در سال 2007 و 2009 تعداد 33  و 32 راس ثبت شده است. از Doaitsen 420 در سال 2007 و 2010 تعداد 32 و 33 راس. از سیلمی Tsjalle 454 در سال گذشته تعداد 34 راس و در امسال 31 راس ثبت شده است. این تعداد نریان ثبت شده از هسل در برابر سیلمی های دیگر قابل توجه میباشد.

در سال جاری تعداد 309 نریان برای شرکت در مسابقات انتخاب سیلمی ثبت نام کرده اند که نسبت به سال گذشته تعداد 30 راس افزایش داشته است. 

لیست نریان های شرکت کننده برای انتخاب سیلمی در سال جاری را از اینجا ببینید.


 

ماده 1 برنامه تولید

ارزیابی نریان ها قسمتی از برنامه تولید سازمان بین المللی اسب فریزین می باشد. در طی برگزاری ارزیابی نریان ها، نریان های فول بوک بنمایش درآمده و قضاوت خواهند شد. بر اساس این ارزیابی، نریان ها برای ارزیابی نهایی/مرکزی انتخاب خواهند شد. در طی این برنامه، نریان ها برای کنترل حداقل توانایی های ذهنی و اهداف طبیعی بررسی خواهند شد. در قسمت آخر این برنامه، بعد از ارزیابی نهایی/مرکزی، تمام اطلاعات جمع آوری شده برای تصمیم گیری در خصوص یک نریان و ثبت آن بعنوان نریان استاد بوک استفاده خواهند شد. معیارهای انتخاب بر اساس: اصل و نسب، نسبت خویشاوندی نسبت به جمعیت، ظواهر، حرکت، خصوصیات ورزشی، کیفیت پایه بر اساس آزمایش ایکس-ری، کیفیت اسپرم و جنبه های متعدد دامپزشکی. هیئت داوران، پیشنهادات خود را به هیئت مدیره ثبت نریان ها در استادبوک ارائه میدهند. ممکن است نریان هایی که در استادبوک ثبت شده اند در طی ارزیابی های دیگر نریان ها، مورد ارزیابی قرار بگیرند.

 

ماده 2 هیئت داوران

 ارزیابی نریان ها برای ورود به قسمت ثبت استادبوک توسط هیئت داوران ارزیابی نریان ها که توسط شورای اعضا مشخص شده اند، انجام خواهد شد. هیئت داوران، مشاهدات خود را به هئیت مدیره بر اساس قوانین ارزیابی نریان ها ارائه خواهند داد.

ارزیابی مجدد نریان های فول بوک، توسط هیئت داوران ارزیابی مجدد که توسط شورای اعضا انتخاب شده اند، صورت خواهد گرفت.

ارزیابی نریان هایی که در استادبوک ثبت شده اند، توسط هیئت داوارنی که شامل اعضای تیم ارزیابی سازمان بین المللی اسب فریزین هستند و بوسیله هیئت مدیره در تعامل با اعضای هیئت داوران تعیین شده اند، صورت خواهد گرفت.

 

ماده 3 شرایط حضور

 آ. تمام نریان های استادبوک 4 تا 12 ساله که در استاد بوک KFPS ثبت شده اند.

ب. تمام نریان های 13 سال به بالا که در استادبوک KFPS ثبت شده اند.

ج. تمام نریان های فول بوک که در سن 2 سالگی خود قبل از اول جولای در سالی که مورد اولین ارزیابی قرار میگیرند، باشند. نریان هایی که در ارزیابی مرکزی/نهایی شرکت کرده باشند نمیتوانند در ارزیابی اولیه در یکسال مشابه شرکت داشته باشند.

 

ماده 4 درخواست ها

نشانه های مورد قبول بر اساس مقررات بشدت برای نریان هایی که واجد شرایط برای ثبت در استادبوک میباشند، نامطلوب است. اجازه دادن به نریان ها با نشان های قابل قبول برای حضور در دورهای بعدی، و یا ثبت نهایی نریان ها در ثبت استادبوک، تا حدودی بستگی دارد به: 1) طبیعت نشان های مجاز (اندازه، محل قرارگیری)، 2) میزان نشانه ها که در شجره و فرزندان آنها رخ میدهد و، 3) کیفیتی که بطور استثنا یک نریان برای جبران نشان نامطلوب خود نمایش میدهد. در نهایت اگر یک نریان با نشان های قابل قبول در استادبوک پذیرفته شود، در گزارش های ثبت شده به آن نشانه ها اشاره خواهد شد. نشانه های موجود در محل های تولید (اندام تناسلی) کمتر جدی گرفته خواهند شد.

 

ماده 5 واکسیناسیون

تمام درخواست ها باید شامل مدرک ثبت در فول بوک و همچنین مدرک واکسیناسیون برای آنفولانزا باشد. تمام نریان هایی که در این برنامه شرکت کرده اند باید شماره میکروچیپ داشته باشند. این شماره باید در مدرک فول بوک/استادبوک ثبت شده باشد. مدرک استادبوک نریان های ثبت شده در قسمت استادبوک، نیاز نیست همراه با ثبت درخواست ها، ارسال شود. مدرک نریان، باید زمان حضور در ارزیابی ارائه شود. مدرک واکسیناسیون زمانی معتبر است که بتوان تایید کرد متعلق به اسبی است که در ارزیابی شرکت کرده و بتواند واکسیناسیون اسب در برابر آنفولانزا را به طریق زیر نشان دهد:

1- یک دوره ابتدایی که شامل دو تزریق و تزریق دوم حداقل بعد از سه هفته و حداکثر سیزده هفته بعد از اولین تزریق;

2- بعد از آن، لازم است تزریق سالانه دوازده ماه بعد از آخرین تزریق باشد. این موارد باید توسط دامپزشکی که اقدام به تزریق کرده است، تایید و مهر شده باشد. برای تایید قبلی نریان واکسینه شده، باید مدرک واکسیناسیون بهمراه درخواست ارسال شده باشد، اما میتواند در روز ارزیابی نیز ارائه شود. نریانی که واکسینه نشده و یا بطور ناقض واکسینه شده باشد در ارزیابی پذیرش نخواهد شد.

 

ماده 6 نعل بندی

نعل بندی اسب ها در تمام سطوح ارزیابی قابل قبول بوده در صورتیکه این معیارها برقرار باشد: نعل استاندارد، حداکثر ضخامت 8 میلیمتر و حداکثر پهنا 25 میلیمتر باشد. ممکن است نعل ها ناسازگاری هایی داشته باشند. در صورتیکه نعل ها غیرقابل قبول باشند، کمیته ارزیابی مجاز است تا آن نریان را از حضور در دور بعدی ممنوع کند.

 

ماده 7 آزمایش برای مواد ممنوعه

لازم است حضور نریان ها در ارزیابی نریان ها بدون هرگونه مواد ممنوعه باشد. بازرسی مواد ممنوعه یکی از مواردی است که توسط تیم ضد دوپینگ KFPS انجام خواهد شد.

 

ماده 8 قضاوت نریان های استادبوک

8.1 شرایط حضور نریان های استادبوک در ارزیابی نریان ها درصورتیکه شرایط زیر برقرار شود امکان پذیر است:

 - نریان مجوز تولید برای سالی که ارزیابی نریان ها برگزار شده، داشته باشد. نریان هایی که مجوز تولیدشان معلق شده باشد، خارج از ارزیابی نریان ها قرار میگیرند.
- نریان مورد نظر الزامات قوانین مسابقات نریان های جوان را داشته باشد. این موضوع بر نریان هایی که هنوز براساس فرزندشان مورد تایید قرار نگرفته باشند اعمال میشود.

8.2 ارزیابی ها

حضور در مسابقات ارزیابی نریان ها برای تمام نریان های استادبوک تا و در سن 15 سالگی الزامی میباشد. مالکین نریان های 16 ساله و یا بزرگتر ممکن است در ارزیابی نریان ها شرکت کرده و یا در خواستی در جهت ارزیابی خانگی در زمان دیرتر ارائه نمایند.

ممکن است نریان ها تا و در 12 سالگی سن خود در کلاس مخصوص براساس کیفیت، ظاهر و حرکت دسته بندی شوند. از هر دسته بندی، هیئت داوران، بهترین نریان را برای ارزیابی قهرمانی انتخاب میکند. در زمان ارزیابی قهرمانی، هیئت داوران قهرمان و نایب قهرمان را انتخاب خواهد کرد.

 

ماده 9 ارزیابی نریان های فول بوک

 ارزیابی نریان های فول بوک برای ارجاع به ارزیابی نهایی/مرکزی در طی بررسی مرحله اول، دوم و سوم صورت خواهد پذیرفت. هیئت داوران ارزیابی نریان ها تصمیم گیری در مورد حضور نریان در دور بعد را انجام خواهد داد و در نهایت تصمیم در خصوص اینکه کدام نریان سزاوار حضور در ارزیابی  نهایی/مرکزی خواهد بود.

ماده 10 ارتفاع جدوگاه

در طول ارزیابی مرحله اول، ارتفاع جدوگاه نریان ها اندازه گیری خواهد شد. این اندازه گیری مشخص خواهد کرد که آیا یک نریان قابلیت استار شدن را دارد یا خیر، اما تاثیری در ارجاع به بررسی دوم را ندارد. ارتفاع جدوگاه نریان ها مجددا در مرحله دوم مورد بررسی قرار میگیرد.

ماده 11 معاینات دامپزشکی

تمام نریان هایی که برای مرحله دوم انتخاب شده اند، در معاینات پزشکی در دور اول مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هیئت داوران میتواند نریانی را بر اساس معاینات پزشکی از حضور در دور بعد منع نماید. مالکین بعد از سه روز کاری از زمان ارزیابی از این تصمیم گیری آگاه خواهند شد

تمام نریان های انتخاب شده برای مرحله سوم، در معاینات پزشکی دور دوم بررسی خواهند شد. این معاینات توسط یک یا چند دامپزشکی که بوسیله کمیته اجرایی انتخاب شده اند، صورت خواهد پذیرفت. تمام مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده توسط دامپزشکان و معاینات پزشکی قسمتی از پروسه تصمیم گیری و ارجاع به ارزیابی نهایی/مرکزی خواهند بود.

ماده 12 پیگیری و بررسی مجدد

مرحله های اول، دوم و سوم تماما دارای پیگیری ارزیابی و ارزیابی مجدد است. پیگیری ارزیابی برای یک نریان در صورتی مجاز است که بدلایل دامپزشکی بوده و در حالیکه توضیح دامپزشک باید ثبت شود.

لازم است درخواست ارزیابی مجدد در طول یک هفته بعد از زمان بررسی اول بدست سازمان اسب فریزین برسد. ارسال درخواست با تاخیر پذیرفنه نشده و ارزیابی مجدد صورت نخواهد گرفت.

ارزیابی مجدد توسط هیئت داوران ارزیابی مجدد صورت خواهد گرفت.

اسبهایی که برای دور دوم توسط هیئت داوران ارزیابی مجدد انتخاب شده اند، در دورهای بعدی توسط هیئت داوران ارزیابی نریان ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نریان هایی که برای حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی توسط ارزیابی مجدد در دورهای دوم و سوم انتخاب شده اند، بوسیله هیئت داوران ارزیابی نریان ها در بخش ارزیابی نهایی/مرکزی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هیئت داوران پیشنهاد خود را برای ثبت نریان در استاد بوک به کمیته/هیئت اجرایی ارجاع خواهد داد.
نریان هایی که برای حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی توسط هیئت داوران در دور سوم انتخاب نشده اند و برای ارزیابی مجدد اعلام حضور کرده اند، این ارزیابی از دور دوم اتفاق خواهد افتاد.

 

ماده 13 گزارشات

تمام ارزیابی نریان ها در طی مرحله اول، در قسمت امتیازات خطی ثبت میشود. امتیازات خطی برای مالکین بر اساس ارزیابی هیئت داوران ارسال میشود. در صورت درخواست مالکین، گزارش کامل تری در خصوص دلایل عدم حضور نریان ها از دور دوم به دور سوم دریافت خواهند کرد. این درخواست باید در طول 3 روز کاری بعد از مسابقات مرحله دوم در اختیار سازمان اسب فریزین قرار بگیرد.

 

ماده 14 نشانه های قابل قبول

 بر اساس قوانین، نشانه های سفید قابل قبول برای نریان های واجد شرایط بمنظور ثبت در استادبوک بسیار نامطلوب میباشد. در طول معاینات پزشکی در مرحله اول، نریان ها بمنظور کنترل نشانه های قابل قبول بر روی صورت و پاها مورد بررسی قرار میگیرند. ممکن است نشانه های سفید  عامل خروج نریان ها از مسابقات ارزیابی و ارجاع به دور دوم شود. مالکین در طول 3 روز کاری بعد از اتمام مسابقات دور اول از این موضوع با خبر خواهند شد (بجز موارد استثنایی از قبیل کیفیت برجسته یک نریان که با وجود نشانه های سفید منجر به حضور در دور دوم میشود).  اگر نریانی در استادبوک پذیرفته شد، نشانه های سفید در مدارک آن یادداشت خواهد شد. نشانه های سفید موجود در قسمت های تولید، چندان جدی نمیباشند.

 

ماده 15 آزمایشات توسط بخش سوم

در صورتیکه هیئت داوران نسبت به یک عیب خاص تردید داشته و ارزیابی آن در طول زمان ارزیابی با سختی همراه باشد، در آنصورت هئیت داوران در این مورد تصمیم گیری نخواهند کرد و نریان برای آزمایشات بیشتر به دانشگاه علوم پزشکی شهر اوترخت هلند ارجاع داده میشوند.  

لازم است این آزمایشات در طول 14 روز بعد از زمان ارزیابی صورت بگیرد. اگر هیئت داوران تحقیقات بیشتر در این خصوص نسبت به یک نریان را تایید کند و آن نریان برای ارزیابی نهایی/مرکزی انتخاب نشود، آن وقت تمام هزینه های این موضوع بر عهده مالک خواهد بود.  

 

ماده 16 اظهارنامه استار

تمام نریان های انخاب شده برای دور دوم با حداقل ارتفاع جدوگاه 1.55 یک پیش فرض (سند) استار دریافت خواهند کرد.

 

ماده 17 آزمایش ایکس-ری


17.1 معیارهای ارزیابی:

برای قرارگیری در مرحله دوم، تمام نریان ها لازم است آزمایش ایکس-ری را انجام داده باشند.

برای آزمایش ایکس-ری یک سیستم موقت در محل برای آزمایش نریان هایی که قبل از سال 2007 و یک سیستم برای نریان هایی که بعد از سال 2007 بدنیا آمده اند وجود دارد.

معیارها براساس جدول زیر است:

نریان های که قبل از سال 2007 بدنیا آمده اند:

Radius bone

category 0-1-2 (acceptable)

Sesamoid bone

no selection

Arthritis in fetlock joint

category 0-1-2-3 (acceptable)

Bone spavin

category 0-1-2 (acceptable)

Hock osteochondritis

Negative

Knee osteochondritis

Negative

 


نریان هایی که بعد از سال 2007 بدنیا آمده اند:

 

Radius bone

category 0-1-2 (acceptable)

Sesamoid bone

no selection

Arthritis in fetlock joint

category 0-1-2-3 (acceptable)

Bone spavin

category 0-1-2 (acceptable)

Hock osteochondritis

Category A-B-C

Knee osteochondritis

Category A-B-C

* نتیجه آزمایش شامل معیارهای ارزیابی استفاده شده بوسیله هئیت داوران ارزیابی نریان ها در مرحله/بررسی دوم میباشد.

 

 17-2 یافته های بیشتر

 یافته های بیشتر در زمان آزمایش ایکس-ری از قبیل پیوند، حلقه ای، کالسیفیکاسیون و غیره آشکار خواهد شد. این موارد در زمان تصمیم هیئت داوران ارزیابی نریان ها به حساب خواهد آمد اما برای انتخابی مرحله دوم مورد تفسیر قرار نخواهد گرفت.

 

17-3 ایکس-ری و ارزیابی ها

 ایکس-ری زمانی برای ارزیابی مناسب است که توسط کلینیک های مورد تایید سازمان اسب فریزین گرفته شده باشد. این مراکز در هلند با نام دامپزشکان ارزیابی شناخته میشوند. در دیگر کشورها، انتخاب دامپزشکان، از طریق مشورت با سازمان اسب فریزین صورت خواهد پذیرفت. آزمایشات ایکس-ری باید از طریق پروتکل های موجود انجام شود.

نریان ها باید حداقل در 26 ماهگی سن خود برای آزمایش ایکس-ری باشند. حضور نریان ها در محل آزمایش ایکس-ری با مسئولیت مالکین نریان ها خواهد بود. ایکس-ری توسط تیم منتخب سازمان اسب فریزین ارزیابی خواهد شد. تمام اصل آزمایشات در اختیار سازمان اسب فریزین برای تحقیقات بیشتر خواهد ماند.

زمانیکه یک نریان با تمام معیارهای آزمایش ایکس-ری سازگار باشد، این آزمایشات برای تمام ارزیابی های آینده معتبر خواهد بود مگر اینکه نوع معیارهای انتخابی تغییر کند. نتیجه آزمایش ایکس-ری برای درخواست و دریافت موجود خواهد بود. این درخواست باید در طول 2 هفته بعد از تاریخ ارزیابی از طریق سازمان اسب فریزین دریافت شده باشد. ارزیابی مجدد توسط کمیته ارزیابی مجدد انجام خواهد شد. هزینه ارزیابی مجدد بر عهده مالک میباشد.

نحوه درخواست به دو طریق است:

1- ارزیابی مجدد ایکس-ری موجود

2- اولین ارزیابی اشعه ایکس-ری جدید. اولین مجموعه ایکس-ری در این ارزیابی مجدد موجود است.

  نتیجه آزمایش ایکس-ری باید با زمان مشخص شده توسط سازمان اسب فریزین مرتبط باشد. در صورتیکه نتیجه این آزمایش در زمان مشخص شده حاصل نشود، آن نریان از شرکت در دور دوم منع خواهد شد. نتایج حاصله از این آزمایش رادیولوژی در گزارش ارزیابی نهایی/مرکزی لحاظ خواهد شد.ماده 18 – آنالیز اسپرم

لازم است تمام نریان ها برای حضور در دور دوم، آزمایش کیفیت اسپرم داده باشند. شرایط کیفیت اسپرم بترتیب زیر است:

نریان هایی که در سن سه سالگی خود در آن سال و در دور دوم هستند:

 
 600 x 106 TNB, morphology: minimum 50.0%, motility: minimum 50%
یا
  800 x 106 TNB, morphology: minimum 45.0%, motility: minimum 50%

 

نریان هایی که در سن 4 سالگی و یا بزرگتر در آن سال هستند که در دور دوم شرکت میکنند

1000 x 106 TNB, morphology: minimum 50.0%, motility: minimum 50%
یا
1200 x 106 TNB, morphology: minimum 45.0%, motility: minimum 50%

 

نریانهایی که با اندام های تولید مثل (اندام تناسلی) ناقص میباشند از حضور در دور دوم منع خواهند شد.

 

نتایج آزمایش اسپرم تنها در صورت آزمایش توسط سازمان های انتخاب شده توسط KFPS برای ارزیابی مورد قبول قرار خواهند گرفت.

نریان هایی که مورد این ارزیابی قرار میگریند باید خالی از نعل باشند. تمام مسئولیت ها در زمانی که نریان در محل های مورد اشاره برای جمع آوری اسپرم و حمل و نقل قرار دارد بر عهده مالک آن است.  نیاز است تا مالک، موارد مورد نیاز را ایجاد نماید. نتیجه آزمایش اسپرم بر اساس جمع آوری اسپرم در فاصله زمانی یک ساعته حاصل میگردد.

آزمایش اسپرم تنها در صورتی معتبر است که این آزمایش بیشتر از 12 ماه قبل از مرحله دوم ارزیابی نباشد. نریان هایی که در مرحله دوم خارج از زمان مورد اشاره قرار داشته باشند، لازم است برای تست مجدد اسپرم حضور پیدا کنند.

نریان هایی که برای ارزیابی نهایی/مرکزی انتخاب شده اما در دیگر کشورها اقدام به تست اسپرم کرده باشند، باید مجددا در آزمایش اسپرم در هلند قبل از پذیرش در دور نهایی/مرکزی حاضر شوند.

نتیجه آزمایش اسپرم توسط کمینه تعین شده بوسیله KFPS ارزیابی خواهند شد. این کمیته مجوز ارائه پیشنهادات خود برای بررسی دور دوم را دارد.

نتیجه حاصله باید مرتبط با تاریخ اعلام شده توسط سازمان اسب فریزین باشد. در صورتیکه نتیجه آزمایش در زمان مشخص شده آماده نباشد، نریان از حضور در دوم منع خواهد شد.  

 
ماده 19 آزمایشات و تحقیقات ژنتیکی اختلالات ذاتی

نریان های شرکت کننده در ارزیابی نهایی/مرکزی، باید آزمایش ژنتیک خود را انجام داده باشند. وضعیت حامل دارای قانونی برای مشارکت در ارزیابی نهایی/مرکزی و یا پذیرش در ثبت استادبوک نیست. انتشار نتایج فقط برای نریان هایی که در استادبوک ثبت شده اند اتفاق خواهد افتاد. همچنین انتشار نتیجه آزمایش شامل درج در گزارش ثبت هم خواهد شد. گرفتن نمونه یکی از قسمت های مرحله دوم میباشد.

ماده 20 مرحله اول

 در طول مرحله اول، نریان ها در درجه اول از لحاظ ظاهر قضاوت خواهند شد.(حالت نژاد، ترکیب اندامی و عملکرد پاها)  و حرکت (سه گام پایه).  استاندارد استفاده شده برای ارجاع به مرحله دوم، کم و بیش برابر با استاندارد درجه استار میباشد. ارزیابی در طول مرحله اول شامل یک نمایش با دست در خیابان، نمایش در داخل فنس (حرکت آزاد)  و برای نریان های با سن بالاتر نمایش با سوارکار (زیر زین) و یا نحوه مهار آنها. در قسمت خیابان، نریان ها از لحاظ ظاهر، قدم ها و یورتمه مورد بررسی قرار میگیرند. تنها اسبهایی که ظاهر و حرکت مناسبی دارند میتوانند در قسمت فنس حضور داشته باشند. در قسمت فنس، داوران اکثرا بر روی یورتمه و چهارنعل تمرکز خواهند کرد. بعد از اینکه نریان بصورت اختصاصی و همچین حرکت در گروه مورد ارزیابی قرار گرفت، داوران نتایج را برای حضور نریان ها مرحله دوم اعلام میکنند.

برای نریان های بزرگتر، داوران نتایج خود را برای نمایش سواری و حرکت با ارابه اعلام مینمایند.

ارابه رانی و سوارکاری شامل موارد امتحانی برای تمام نریان هایی که در سن 4 ساگی در زمان ارزیابی مرحله اول هستند، می باشد. در طول این نمایش، تمرکز بر روی سه نوع حرکت پایه است. بر اساس این نمایش، داوران تصمیم میگیرند که یک نریان برای حضور در دور بعد، واجد شرایط است یا خیر.

لازم است آندسته از نریان هایی که برای مرحله دوم انتخاب شده اند، آزمایش دامپزشکی نقطه ای/موضعی را انجام دهند.

امتیازات خطی در طول بررسی مرحله اول انجام خواهد شد.


ماده 21 مرحله دوم

نریان ها تنها در صورتی میتوانند به مرحله دوم راه پیدا کنند که توسط هیئت داوران/ هیئت داوران بررسی مجدد انتخاب شده باشند. این نریان ها باید دارای تمام معیارهای سنجش ایکس-ری و همچنین کیفیت اسپرم را داشته باشند.
بررسی مرحله دوم شامل ارزیابی حرکت آزاد در داخل فنس با تمرکز بر روی کیفیت یورتمه و چهارنعل است.
هیئت داوران ارزیابی/ارزیابی مجدد در مورد واجد شرایط بودن یک نریان برای حضور در مرحله سوم تصمیم گیری خواهند کرد. این شرایط و معیار ها شامل:

 1. ارزیابی شده در مرحله اول (شامل معاینات دامپزشکان)
 2. ظاهر و حرکات پایه در مرحله دوم
 3. خط خونی/اصل و نسب (ارزش های تولید و درصد خویشاوندی).
 4. ارتفاع جدوگاه (حداقل 1.58 سانتیمتر برای نریان های 3 ساله و حداقل 1.60 سانتیمتر برای نریان های 4 ساله و بزرگتر)
 5. نتیجه آزمایش ایکس-ری
 6. نتیجه آزمایش DNA

آندسته از نریان هایی که برای دور سوم انتخاب شده اند، لازم است در آزمایشات دامپزشکی شرکت داشته باشند.

ماده 22 مرحله سوم

نریان ها درصورتی میتوانند در مرحله سوم حاضر شوند که توسط داوران ارزیابی/ارزیابی مجدد انتخاب شده باشند.

مرحله سوم شامل ارزیابی نمایش با دست خواهد بود. نریان ها باید قابلیت قدم ها و یورتمه خود را در حالت سه گوش/مثلثی نمایش دهند.

هیئت داوران ارزیابی/ارزیابی مجدد نریان ها، در خصوص اینکه کدام نریان واجد شرایط برای حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی خواهد بود، تصمیم گیری خواهند کرد. این معیارها شامل:

1- ارزیابی های مرحله اول و دوم (شامل معاینات دامپزشکی)

2- ظاهر و حرکات سه گانه پایه در زمان مرحله سوم

3- خط خونی/اصل و نسب (ارزش های تولید و درصد خویشاوندی)

4- نتیجه آزمایش ایکس-ری

5- نتیجه آزمایش DNA

ماده 23 انتخاب و شرایط حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی

در مرحله سوم مشخص خواهد شد که کدام نریان ها برای حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی انتخاب شده است.

قبل از اینکه یک نریان برای حضور در ارزیابی نهایی/مرکزی انتخاب شود، اصل و نسب نریان باید بوسیله آزمایش DNA تایید شده باشد. اگر اصل و نسب تایید نشود، ارجاع نریان به دور نهایی لغو خواهد شد مگر اینکه هیئت داوران تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

 

ماده 24 ارزیابی مادران نریان ها

سازمان اسب فریزین نسبت به ارزیابی مادران نریان ها و در صورت امکان هر اسب مرتبط با نریان انتخاب شده برای ارزیابی نهایی/مرکزی اقدام خواهد کرد. بعد از ارزیابی هایی نهایی، این ارزیابی در تصمیم گیری ها منظور خواهد شد. قوانین و مقررات وضع شده برای ارزیابی نهایی/مرکزی در شرایط و موقیعت ارزیابی نهایی/مرکزی قراردارد.

 

ماده 25 ارزیابی مجدد

ارزیابی مجدد برای نریان های جوانی که (حداقل) در مرحله اول و برای نریان هایی که برای ارزیابی نهایی/مرکزی اخیر انتخاب شده اما در استادبوک ثبت نشده اند موجود میباشد.

ارزیابی مجدد شامل نمایش سواری و ارابه رانی، ارزیابی حرکت با دست در ظاهر و معاینات دامپزشکی است. بر اساس نتیجه ارزیابی مجدد، نریان ها میتوانند برای ارزیابی نهایی/مرکزی توسط هیئت داوران انتخاب شوند. در طی زمان ارزیابی مجدد، معیارهای مشابهی که در بند 1 قرار دارد برای ارجای نریان ها به ارزیابی مرکزی/نهایی اعمال خواهد شد. در طی سواری و حرکت با ارابه، حرکات پایه ارزیابی شده و باید توسط داوران/قاضیان مشخص شده باشد. بر اساس نمایش سواری (زیر زین) و ارابه رانی، داوارن شرایط حرکت و ظاهر نریان ها را بررسی میکنند. نتیجه ارزیابی ظاهری معیار تعیین کننده ای برای ارجاع به معاینات دامپزشکی و انتخاب برای ارزیابی نهایی/مرکزی خواهد بود.

حداقل شرایط مورد نیاز برای ارزیابی مجدد، حضور در مرحله اول ارزیابی نریان ها که در یکسال مشابه اتفاق افتاده باشد، می باشد. برای حضور در ارزیابی مجدد، نریان ها باید تمام معیارهای مورد نظر برای آزمایش ایکس-ری (بند 17) و همچنین آزمایش اسپرم (بند 18) را دارا باشند. ارزیابی مجدد قبل از زمان ارزیابی نهایی/مرکزی صورت خواهد گرفت.

 

ماده 26 ارزیابی نهایی/مرکزی

هدف از ارزیابی نهایی/مرکزی، ایجاد ثبات برای نریان های با استعداد در سواری، ارابه رانی، نمایش و همچنین جمع آوری اطلاعات با توجه به سلامت، خصوصیات و ثبات رفتاری. ارزیابی مرکزی/نهایی در آخرین 10 هفته سال اتفاق خواهد افتاد و برای حضور تمام نریان هایی که بالاتر از 6 سال نیستند میباشد. مشارکت در ارزیابی نهایی/مرکزی موضوعی است که توسط هیئت داوران نریان ها انجام میشود.

هیئت داوران نریان ها، مستول ارزیابی و همچنین آماده کردن گزارشات در خصوص عملکرد نریان ها هستند. ممکن است در طول برگزاری ارزیابی نهایی/مرکزی، هیئت داوران توسط دو عضو داوران عملکرد نریان ها که توسط کمیته اجرایی انتخاب شده اند، همراهی شوند.

نریان ها تنها با انتخاب و ارجاع هیئت داوران و پس از گذراندن تمام برنامه های تعیین شده توسط سازمان اسب فریزین میتوانند در ارزیابی نهایی/مرکزی شرکت نمایند.

 

ماده 27 قوانین نریان های مورد تایید


نریان هایی که در استادبوک ثبت شده اند، قابلیت شش فصل کشش را دارند.  بمنظور انطباق با قوانین آزمایشات پس از تولید، یک نریان باید آزمایشات تولید را بعد از شش فصل کشش کامل کرده، تا پروانه تولید آن نریان تمدید شود.
در این شش فصل تولید، لازم است حداکثر 180 مادیان توسط نریان مورد تایید در هر سال، آبستن شده باشند. خدمات مربوط به اسپرم یخ زده برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از محدودیت خدمات کشش/تولید معاف هستند. جریمه اعمال شده بر محدودیت جاری برای آبستن شدن هر یک راس مادیان بیشتر، 2000 یورو میباشد.

نسخه ماه می 2017

منبع


 

این قوانین مربوط به قوانین صدور مجوز تولید (سیلمی) توسط سازمان بین المللی اسب فریزین برای ایران می باشد و با صدور برگه سیلمی توسط فدراسیون سوارکاری ایران کاملا متفاوت است.

 

قوانین برای صدور مجوز کشش برای نریان هایی با مدرک Foal Book در سال 2018:

1- نریان های با مدرک فول بوک ممکن است مجوز کشش برای کشور های غیر اروپایی دریافت کنند در صورتیکه امکان استفاده از اسپرم تازه و فریز شده سیلمی های فریزین مورد تایید سازمان بین المللی اسب فریزین برای آن کشور وجود نداشته باشد. این قانون کاملا در اختیار این سازمان بوده و در اجرا و عدم اجرای آن مختار میباشد.

2- به کره های تولید شده از این نریان ها که مجوز تولید (سیلمی ) بطور محدود دریافت کرده اند مدرک B-Book I اعطا میگردد.

3- برای دریافت مجوز تولید، معیارهای زیر لازم است برقرار گردد:

 • یک نریان باید در بین نریان های برتر استار قرار گرفته باشد ترجیحا باید دور دوم ارزیابی نریان ها را گذرانده باشد.
 • آزمایش ایکس-ری و همچنین آزمایش اسپرم مطابق با استانداردهای مربوط به سیلمی های فریزین انجام شده باشد.
 • قبل از اینکه مجوز صادر شود، آن نریان حداقل باید توسط یکی از اعضای داوران، ارزیابی شده باشد. تمام هزینه های مرتبط بر عهده فرد متقاضی میباشد.
 • نریان باید تست IBOP و یا ABFP  را با حداقل امتیاز 77 بطور میانگین و امتیاز 6.7 برای گام ها و یورتمه کسب کرده باشد.
 • در شرایط استثنا، امتیاز کسب شده در ارزیابی مرکزی میتواند جایگزین موارد مورد نیاز تست ها شود اما این تصمیم همیشه در اختیار تیم ارزیابی است. در شرایطی که نریان امیتازی بین 70 و 75 در ارزیابی مرکزی در هلند کسب نماید ممکن است واجد شرایط برای دریافت مجوز سیلمی باشد.
 • در شرایط استثنا، موارد مورد نیاز برای تست IBOP و ABFP ممکن است با مدارک ورزشی جایگزین شود و این موضوع کاملا در اختیار تیم ارزیابی میباشد.
 • با تصمیمات اتخاذ شده در 1 ژانویه 2017، نریان مورد نظر باید تست DNA انجام داده باشد و تست ژنوم آن صورت گرفته و نتیجه ناهنجاری های ژنتیکی آن منفی باشد.

4- درخواست مجوز تولید باید با تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به سازمان بین المللی اسب فریزین انجام شده و موارد زیر در این فرم بطور کامل درج شده باشد:

 • نام و شماره ثبت نریان
 • اطلاعات کامل مالک
 • اطلاعات و آدرس کامل جایی که نریان در آن قرار دارد
 • اطلاعات مادیان هایی که توسط این نریان در جهت تولید مثل استفاده میشوند

5- مالک نریان باید عضو سازمان اسب فریزین بوده و در صورت لزوم عضو انجمن رسمی مشخص شده توسط این سازمان باشد.

6- در زمان دریافت تقاضا، سازمان بین المللی اسب فریزین در مورد شرایط کشوری که آن نریان در آن قرار دارد، تصمیم گیری و بررسی خواهد کرد. اگر آن کشور شرایط لازم را داشته باشد، آنوقت تیم ارزیابی این سازمان اقدام به بررسی تقاضا در اولین جلسه ارزیابی پیشرو خواهد نمود. تصمیمات اتخاذ شده بصورت مکتوب به اطلاع فرد متقاضی خواهد رسید.

7- در مجوز صادر شده حداقل و حداکثر میزان مادیان هایی که برای تولید میتوان استفاده کرد درج خواهد شد. اگر حداقل میزان مادیان های ذکر شده در طول 2 سال اول پوشش داده نشود، این مجوز باطل خواهد شد.

8- این مجوز برای 2 سال متوالی در فصل کشش معتبر خواهد بود. در ادامه میتواند بمدت 1 سال دیگر این مجوز تمدید شود.

9- این مجوز تنها برای آن کشور و تنها برای آن مالک صادر خواهد شد.

10- باید شرایط زیر برای مجوز صادر شده برقرار گردد:

 • مجوز زمانی معتبر است که مدرک ثبتی بنام مالک شده و بعد از آن تمام هزینه ها پرداخت شده باشد.
 • مالک باید هزینه ثبت بمبلغ درج شده در قسمت تعرفه خدمات را پرداخت نماید. این مبلغ در سالهای آینده ممکن است تغییر کند.
 • هر خدمات کشش باید در طول دو هفته بصورت کتبی به سازمان بین المللی اسب فریزین گزارش شود.
 • هزینه خدمات اداری بمبلغ 17.50 یورو برای هر خدمات کشش دریافت خواهد شد.
 • مالک باید بطور دقیق تمام خدمات کشش را ثبت نماید. در صورت نقض در این موضوع، مجوز تولید باطل خواهد شد.
 • مشخصات DNA نریان باید در بانک اطلاعاتی سازمان موجود باشد. نمونه موی مادیان و نریان مورد نظر باید به دفتر سازمان بین المللی اسب فریزین ارسال شود. دریافت نمونه مو باید در طول 3 ماه بعد از دریافت مجوز تولید انجام شود.

11- اگر مالک تمایل به تمدید مجوز تولید دارد، لازم است در زمان مشخص درخواست خود را ارسال نماید (قبل از پایان تقویم کاری هر سال)، بوسیله نماینده این سازمان در کشور مورد نظر. بعد از آن، آن مجوز بمدت یکسال دیگر تمدید میگردد.

12- اگر این مجوز تمدید نگردد و آن نریان همچنان به تولید ادامه دهد، کلیه کره های تولیدی مدرک B-Book II بعد از تست  DNA دریافت خواهند کرد.  

13- برای تمدید و ادامه مجوز تولید:

 • آن نریان در هر سال (اگر امکانش باشد) برای ارزیابی حاضر شود.
 • کره های تولیدی باید برای ارزیابی و بررسی حاضر شده تا تیم ارزیابی بررسی کند که نریان مجوز دار تاثیر مثبتی در روند تولید دارد یا خیر.
 • نریان باید حداقل اقدام به تولید با 5 مادیان در هر سال نماید.

14- مسئولیت

آ. تصمیم گیری در خصوص اینکه کدام کشور و کدام نریان میتواند مجوز تولید بگیرد در جلسات ارزیابی صورت خواهد گرفت. ممکن است برخی تغییرات در مورد شرایط ارزیابی در زمان مشورت با نماینده آن کشور که ارزیابی در آن صورت میگیرد انجام شود.

ب. حداقل شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز تولید برای نریان مورد نظر توسط تیم ارزیابی مشخص  خواهد شد. بعد از اینکه تقاضا ثبت شد، تیم ارزیابی مطابق با شرایط تثبیت این موارد و صدور مجوز عمل خواهد کرد.

ج. اعضای نماینده کشور مورد نظر، تقاضای متقاضی را در سازمان بین المللی اسب فریزین ثبت خواهند نمود. برای انجام اینکار این افراد مسئول تعداد نریان های مورد استفاده، وسعت کار و بطور آشکار در تطابق با بند 14ب می باشند.

 

براساس ارزیابی از نریان و کره تولید شده از آن و مطابق با معیارهای ارزیابی که در بند 1 موجود است، ممکن است تصمیماتی در خصوص تمدید مجوز تولید بمدت 2 سال صورت بگیرد.


 

 

صدور مدارک مالکیت برای اسب های وارداتی بر طبق شرایط ذیل است: 

1- ارائه برگ سبز گمرک، سند و یا مبایعه نامه خرید اسب.

2- حضور نام اسب در لیست استادبوک ایران.

3- ارائه گزارش رسمی دامپزشک از شماره چیپ اسب که متعلق به اسب مورد نظر میباشد. 

4- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید).

5- ارائه شناسنامه حال حاضر اسب (در صورت مفقود شدن شناسنامه، المثنی آن صادر خواهد شد - برای ثبت و یا تغییر مالکیت از اینجا اقدام کنید).

و یا میتوانید موارد فوق را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با موضوع ثبت مالکیت و یا تغییر مالکیت ارسال نمایید.

 

صدور مدارک کره های بدنیا آمده در ایران

1- مالک عضو سازمان اسب فریزین باشد (برای عضویت در سازمان اسب فریزین، از اینجا اقدام نمایید).

2- پدر و مادر کره در سازمان اسب فریزین ثبت شده و مدارکشان بنام مالک کنونی آنها باشد.

3- DNA پدر و مادر کره در سازمان اسب فریزین ثبت شده باشد.

4- DNA کره در سازمان اسب فریزین ثبت شود (برای ثبت DNA کره نیاز به نمونه موی کره میباشد. برای این موضوع با ما تماس بگیرید).

5- تاریخ کشش پدر و مادر کره در طول 2 هفته بعد از زمان کشش کره ثبت شده باشد (از اینجا تاریخ کشش را ثبت کنید).

6- در طول 2 هفته بعد از تولد کره، اطلاعات آن در سازمان اسب فریزین ثبت شود (در صورت تاخیر، با جریمه همراه خواهد بود). 

7- سند و یا مبایعه نامه خرید اسب (نیاز به ارائه این سند توسط تولید کننگان نیست). 

از اینجا اطلاعات کره خود را برای صدور مدارک تکمیل کنید.

8- کره در طول 6 ماه بعد از زمان تولد چیپ شده و شماره چیپ با تایید دامپزشک برای ما ارسال شود (درخواست خود را از اینجا ثبت کنید).

و یا میتوانید موارد فوق را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با موضوع ثبت اطلاعات کره فریزین ارسال نمایید.