مجموعه اسب فریزین ایران
Friesian Horse of Iran

      


 

   اسب ها میتوانند منظور خود را برسانند؟  
   
     
  درساژ چیست؟

رنگ اسب ها

     
     
  اسب ها پشت سرشان را بهتر می بینند تخم های موجود در مدفوع اسب ها هم می تواند مفید باشند
     
     
  تاثیر صدا و لحن انسان بر روی اسب استرس خود را با سوارکاری کاهش دهید
     
     
  تقویت روح و جسم با اسب سواری استفاده از الکترولیت در هنگام مسابقه
     
     
  سوخت و ساز و متابولیزم بدن اسب تاثیر اسب درمانی در کاهش علایم پرخاشگری بیماران روانی
     
     
  تاثیر تماشاگران بر روی میزان استرس اسب و سوارکار اسب ها در کنار انسان های مضطرب آرامش بیشتری دارند
     
     
  مقایسه تربیت اسب به روش مثبت و منفی مشکل اسب ها در سازگاری با یکدیگر
     
     
  اسب درمانی آیا فضولات پرندگان می تواند سبب بیمار شدن اسب شود؟
     
     
   ترس اسب ها از رنگ آبی  اسب های جوان منش را از اسب های مسن تر می آموزند
     
     
   ارتباط چشمی با اسب خوابیدن اسب، چرا و چگونه؟
     
     
  چه گیاهانی برای اسب سمی است؟ اسب نژاد دره شور یا شیرازی
     
     
  اسب با دمش چه میگوید؟ نگهداری از کلاه سواری