مجموعه اسب فریزین ایران

Friesian Horse of Iran

     

اولین جلسه کمیته اسب فریزین با حضور آقای دکتر خلیلی ریاست محترم فدراسیون سوارکاری ج.ا.ایران برگزار شد. 

 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، این جلسه در تاریخ 8 اسفند ماه 1396 در دفتر فدراسیون برگزار و مسائل مهمی بمانند ثبت مشخصات اسب های فریزین و تهیه استادبوک نژادی، برگزاری کلینیک و مسابقات ارزیابی با حضور داوران بین المللی مورد بررسی و تصویب اکثریت قرار گرفت.